Problémy so srdcom sú u diabetikov trikrát častejšie

U dospelých diabetikov je výskyt srdcovocievnych ochorení dva až trikrát vyšší v porovnaní s dospelými bez cukrovky. Vyplýva to z Globálnej správy o diabete z roku 2016, ktorú vypracovala Svetová zdravotnícka organizácia.

Publikované 10. 05. 2017

Tá považuje cukrovku za jednu z epidémií 21. storočia. Štúdie, ktoré sa ňou zaoberajú, naznačujú, že neovplyvniteľné rizikové faktory, ako napríklad starnutie ľudí a ich dlhší život, vysvetľujú len zhruba pätinu nárastu výskytu tohto ochorenia. Podľa nich je rastúci počet cukrovkárov spôsobený najmä faktormi, za ktoré si môžu ľudia sami. Vrátane nadváhy a obezity, nezdravej stravy a nedostatku telesnej aktivity.

V Európe má nadváhu takmer 63% dospelých mužov a 55% dospelých žien. Na Slovensku sú tieto čísla ešte horšie - nadváhu má 69% mužov a 60% žien. V roku 2012 bolo vysoké BMI príčinou každého šiesteho úmrtia v dôsledku cukrovky.

Za vznikom všetkých štyroch hlavných skupín neinfekčných ochorení v Európe, na ktoré trpí a zomiera väčšina Európanov (diabetes, srdcovocievne ochorenia, rakovina a chronické dýchacie ochorenia), sú rovnaké rizikové faktory, ktoré vie človek ovplyvniť svojím správaním.

Podľa SZO by sa v rámci prevencie malo pôsobiť na celospoločenské prostredie, v ktorom ľudia žijú, pracujú, študujú a trávia voľný čas tak, aby pre nich boli zdravé možnosti prístupné a ľahko uskutočniteľné. Len tak je možné dosiahnuť zvrat vo vývoji chorobnosti na civilizačné ochorenia vrátane cukrovky.


Výskyt cukrovky a príbuzných rizikových faktorov


                                                       Muži              Ženy          Celkovo
Diabetes

9,2 %

8,1 %

8,6 %


Nadváha

68,5 %

59,7 %

64,0 %


Obezita

25,9 %

28,9 %

27,4 %


Fyzická nečinnosť

16,8 %

21,4 %

19,2 %