Pomoc s cukrovkou pre viac ako 4-tisíc ľudí

Cez Grantový program DôveraPomáha diabetikom sme podporili 10 komunít, medzi ktoré sme rozdelili 25-tisíc EUR a bolo z toho  433 aktivít. Pomohla niektorá aj vám?

Publikované 05. 12. 2018

Finančnú pomoc z grantu mohli získať projekty zamerané na prevenciu cukrovky, jej komplikácií, ale aj na vzdelávanie a motiváciu pacientov dodržiavať liečbu. A pritom bolo jedno, či išlo o aktivity zamerané na diabetikov 1., 2. typu,  prípadne na ženy s tehotenskou cukrovkou či (ne)poistencov Dôvery. Grant DôveraPomáha diabetikom mohli získať komunity, organizácie alebo aj jednotlivec v prípade, že peniaze použijú na pomoc minimálne piatich osôb s týmto chronickým ochorením.

Grantový program DôveraPomáha diabetikom podporil:

  • Jem iné, o.z. -  kurzy varenia pre diabetikov nájdete tu
  • OZ diabetikinfo.sk - nákup senzorov pre kontinuálne meranie, aplikácia senzorov, edukácia detí a rodičov počas Edukačného víkendu v Starej Bystrici
  • NEDÚ, n.o Ľubochňa - brožúru pre deti ako žiť s inzulínovou pumpou nájdete tu
  • Od emócii k poznaniu,n.o.- e-book Tiene cukrovky s 12 skutočnými príbehmi zo života rodín a ľudí s diabetom a 4 videá zamerané na vyrovnanie sa pacientov s diabetom nájdete tu
  • Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia DIATV Trebišov, ktorý zakúpil kontinuálny monitoring na zapožičiavanie
  • Slovenský pacient, o. z. - príručku Cukrovka a stres, nájdete na konci tohto článku
  • DIAMART Martin - ZO Zväzu diabetikov Slovenska - hodiny stolného tenisu a rehabilitácií spolu s medzinárodným stolnotenisovým turnajom
  •  Mesto Trenčianske Teplice - besedy pre deti i dospelých o prevencii vzniku cukrovky v Trenčianskych Tepliciach a podujatie DIA Happening
  • FORLIFE, n. o. Komárno, Lekáreň pri nemocnici - skríning hladiny glukózy, triacylglycerolov a cholesterolu v lekárni v Nemocnici Komárno
  • Pojem.sk, o.z. - 5 workshopov na tému varenia vhodných jedál pre diabetikov i edukácie zdravého stravovania u najmladších, v rámci Food revolution day 2018 a Konferencie zdravia Juniorov- školy varenia.