Lekárom otvorene. Nie všetci liečite rovnako dobre!

Na 54. Diabetologických dňoch v Luhačoviciach sme prezentovali výsledky internej štúdie, ktorá  vyhodnocuje rozdiely vo frekvencií merania hladiny glykovaného hemoglobínu a faktorov, ktoré to ovplyvňujú. Tú sme zverejnili aj v titule Diabetológia a obezitológia.

Publikované 24. 05. 2018

Zverejnením výsledkov na tomto fóre sme chceli i samotným diabetológom dať porovnanie s celoslovenským priemerom a priemerom lekárov v programe a zároveň ich motivovať k dodržiavaniu odporučení na liečbu.