500 €

Zapojte sa do DIAkvízu a vyhrajte až 500 € poukážku do kúpeľov

Zoznam edukátorov

Publikované 11. 09. 2018


D03_7226.JPG

Radka Cardová

Edukátorka pre Košice

0910 971 555  
cardova@klientpro.sk
ASTON Building, Werferova 1, 5. poschodie, Košice
Poliklinika, vstupný areál U.S. Steel, Košice - Šaca
Pobočka Dôvera ZP, Levočská 3, Prešov

Viac informácií o edukátorke

•    Vyštudovaná zdravotná sestra s niekoľkoročnými skúsenosťami s diabetickými pacientami.
•    Pracovné skúsenosti má i zo zahraničia ako súkromná zdravotná sestra v Haagu a neskôr ako zdravotná  sestra v Traumatologickom centre v Londýne.
•    Pravidelne sa vzdeláva a dopĺňa si vedomosti na seminároch a sympóziách na Slovensku i v zahraničí.


D03_7528.JPG

Mgr. Jarmila Havrilová

Edukátorka pre Michalovce a Košice

0910 923 555
havrilova@klientpro.sk  

Sama Chalupku 10, Michalovce
ASTON Building,  Werferova 1, 5. poschodie, Košice

Viac informácií o edukátorke

•    Absolventka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce, v odbore edukátor pre klientov s diabetes mellitus.
•    S pacientmi s diagnózou diabetes mellitus pracuje aktívne od roku 1992.
•    Dlhoročná funkcionárka v občianskom združení Zväz diabetikov Slovenska, kde zastávala funkciu podpredsedu.
•    Zo začiatku sa sústreďovala prevažne na podporu rodičov diabetických detí, kde im pomáhala prekonávať počiatočný stres a vyrovnanie sa s ochorením svojho dieťaťa. Neskôr sa začala venovať i dospelým diabetikom organizovaním edukačných stretnutí a rekondičných pobytov.


D03_7576.JPG

Mgr. Gabriela Rolfesová

Edukátorka pre Košice

0902 978 555
rolfesova@klientpro.sk

ASTON Building, Werferova 1, 5. poschodie, Košice

Viac informácií o edukátorke

•    Vyštudovaná zdravotná sestra.
•    Absolventka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce v odbore sociálna práca.
•    Momentálne zároveň pracuje ako zdravotná sestra v ambulancii všeobecného lekára.
•    Bohaté skúsenosti získala aj náročnou prácou na pohotovosti.


  D03_7114.JPG

Mgr. Adriana Ščepaniková

Edukátorka pre Vranov nad Topľou, Prešov

0903 406 555
scepanikova@klientpro.sk

Kalinčiakova 4/A, prízemie, Vranov nad Topľou
Pobočka Dôvera ZP, Levočská 3, Prešov 

Viac informácií o edukátorke

•    Absolventka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce v odbore edukátor pre klientov s diabetes mellitus.
•    Veľa skúseností nadobudla aj vďaka dobrovoľníckym aktivitám v občianskom združení DIAHENN Humenné.
•    Jej celoživotnou snahou je pomáhať ľuďom s diabetom, nakoľko má s touto chorobou aj osobné skúsenosti.


D03_7345.JPG

Renáta Oláhová

Edukátor pre Nové Zámky, Komárno, Šahy, Štúrovo, Veľký Meder

0903 206 555
olahova@klientpro.sk

Podzámska 34, 1. p., Nové Zámky
Františkánov 10 (vedľa poisťovňe NN), Komárno
Františka Rákocziho 2, Šahy
Poliklinika Štúrovo (1. poschodie), Jesenského 85, Štúrovo
Železničná 63/12, Veľký Meder

Viac informácií o edukátorke

•    Vyštudovaná diétna sestra, neskôr si doplnila vzdelanie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v oblasti liečby diabetu a metabolických porúch.
•    Edukácii pacientov v oblasti výživy sa venuje už 27 rokov.
•    V minulosti pracovala v nemocnici ako diétna sestra.
•    Ako dobrovoľnícku činnosť organizovala prednášky o zdravej výžive, škodlivosti fajčenia a užívaní návykových látok na školách.

  D03_7009.JPG

Melinda Rancsó

Edukátorka pre Komárno

0904 132 555
rancso@klientpro.sk

Františkánov 10 (vedľa poisťovne NN), Komárno

Viac informácií o edukátorke

•    Po absolvovaní Strednej zdravotníckej školy v Dunajskej Strede začala pracovať na internom oddelení NsP Komárno. Tu sa začala hlbšie venovať téme edukácie. V roku 2004 získala titul všeobecnej diplomovanej sestry, neskoršie aj špecializáciu v odboroch vnútorného lekárstva na SZU Bratislave.
•    Momentálne zároveň pracuje ako diplomovaná sestra na JIS vnútorného lekárstva vo Všeobecnej nemocnici Forlife n. o. v Komárne a aktívna je i vo výbore ZO ZDS DiaKom, kde sa zapája do chodu organizácie.
•    V roku 2008 získala ocenenie Sestra roka v kategórii edukátorka,  v roku 2016 získala strieborný odznak SLS za mimoriadne zásluhy a v roku 2017 získala ocenenie Biele srdce v kategórii sestra v praxi.
•    Angažuje sa aj vo výbore  sekcie sestier pracujúcich v diabetológii SKSaPa  a aktívne sa zapája do publikačnej činnosti. 


D03_7870.JPG

Eva Košútová

Edukátorka pre Levice, Šahy a Želiezovce

0904 359 555
kosutova@klientpro.sk 

Budova SANAT, pavilón A, 6.poschodie, Nábrežná 3, Levice
Františka Rákocziho 2, Šahy

Viac informácií o edukátorke

•    Vyštudovaná zdravotná sestra.
•    Po skončení štúdia pracovala v nemocnici v Zlatých Moravciach na oddelení intenzívnej medicíny.
•    Od roku 1993 pracovala v súkromných diabetologických ambulanciách ako zdravotná sestra.
•    Vedie vlastnú prevádzku, kde sa špecializuje na komplexnú starostlivosť najmä o chodidlá diabetických pacientov a intenzívne sa venuje podológii.
•    Skúsenosti s edukáciami získala aj ako edukačná sestra spoločnosti Eli Lilly Slovakia, s.r.o., kde edukovala pacientov liečených inzulínmi.

2_Maria_XT225366_pp.jpg

MVDr. Mária Popaďáková

Edukátorka pre Trnavu, Sereď

0903 277 555
popadakova@klientpro.sk 

Nám. Jozefa Herdu č.1., 2.poschodie, č.dverí 211, Trnava
Mestská poliklinika, Ulica Ivana Krasku č. 38, zasadacia miestnosť 1. poschodie, Sereď

Viac informácií o edukátorke

•    Absolventka Vysokej školy veterinárnej v Košiciach - odbor Hygiena potravín.
•    Absolvovala rozširujúce a doplňujúce štúdium pedagogiky na UPJŠ v Košiciach.
•    Má dlhoročné pracovné skúsenosti ako pedagóg na stredných školách.
•    Celoživotne sa profesionálne venuje oblasti zdravej výživy a oblasti racionálneho stravovania zdravej populácie, prediabetikov a diabetikov.
•    Nutričný a výživový špecialista pre oblasť obezity, prediabetu a diabetu.


6_Monika_XT225387_pp.jpg

Monika Blažíčková

Edukátorka pre Skalicu

0904 738 555
blazickova@klientpro.sk

Pivovarská 4, Skalica, nový dvojposchodový hnedý dom oproti tržnici, 1. poschodie


Viac informácií o edukátorke

•    Vyštudovaná zdravotná sestra s 25-ročnou praxou.
•    Má dlhoročné skúsenosti s diabetickými pacientami ako dialyzačná sestra.
•    Pravidelne edukovala pacientov s diagnózou diabetes mellitus na lôžkových oddeleniach v nemocniciach, kde pôsobila.
•    Má bohaté praktické skúsenosti v ošetrovaní chronických rán u diabetických pacientov.