Často kladené otázky

 • Ako funguje táto služba?
  DôveraLinka24 prináša všetkým poistencom Dôvery lekára na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Môžu sa s ním poradiť o tom, ako postupovať v prípade ťažkostí so zdravím, pri problémoch s pochopením odporúčaní po vyšetrení či po zákroku u svojho špecialistu, prípadne pri pochybnostiach o ordinovanej liečbe a o vedľajších účinkoch liekov. Operátori služby poradia  aj v otázkach týkajúcich sa dostupnosti zdravotnej starostlivosti v okolí volajúceho. Samotná služba je bezplatná a dostupná na celom Slovensku aj v zahraničí. Kvalita poradenstva je zaručená odborníkmi, ktorí po súhlase volajúceho majú zabezpečený prístup k informáciám o jeho vyšetreniach, hospitalizáciách a liekoch. 
 • V akých prípadoch je možné volať?
  Zdravotníci na DôveraLinke24sú pripravení poradiť vám so všetkým, čo súvisí s vaším zdravotným problémom. Či už je to informácia o pracovnej dobe najbližšej lekárne, odporúčanie lieku na bolesť hlavy, alebo popis režimových opatrení pred CT vyšetrením čriev. Typické zdravotné ťažkosti, kde vám vie služba pomôcť radou, sú chrípka, prechladnutie, akútne infekcie horných dýchacích ciest, zápaly močových ciest, alergie, bolesti chrbta, náhle hnačky, tráviace ťažkosti či menšie úrazy.
 • S akým záležitosťami vám nevieme pomôcť?

  Operátori služby DôveraLinka24 sú zdravotníci a lekári, pomôžu vám v prípade zdravotných ťažkostí. Ak potrebuje vyriešiť záležitosti týkajúce sa zdravotného poistenia, ako napríklad poistenie seba alebo dieťaťa, platby poistného a podobne, využite kontakty zdravotnej poisťovne Dôvera. Nájdete ich na tejto stránke.

  Služba DôveraLinka24 nie je určená ani na riešenie vážnych zdravotných problémov, ako sú náhla bolesť na hrudníku, závažné krvácanie, náhla dýchavičnosť a dusenie, bezvedomie, kŕče a záchvaty, poruchy vedomia, zmeny psychiky, pocit strachu o život. V týchto prípadoch. okamžite volajte rýchlu zdravotnícku pomoc na čísle 155 alebo 112.

 • Čo si pripraviť pred zavolaním na DôveraLinku24?
  Služba je prístupná iba pre poistencov Dôvery a rozhovor môže obsahovať diskrétne informácie, každé volanie sa začína otázkami na identifikáciu volajúceho, prípadne identifikáciu jeho dieťaťa. Pre rýchlejšiu identifikáciu je dobré, aby ste si už pred telefonátom pripravili svoj preukaz poistenca (alebo svojho dieťaťa, ak voláte kvôli nemu). Urýchliť hovor  môžete aj tak, že vo svojej Elektronickej pobočke vopred udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov. Udeliť súhlas môžete po prihlásení sa do Elektronickej pobočky vo svojom profile v časti Súhlasy.
 • Čím je DôveraLinka24 iná ako tie, ktoré už niečo podobné ponúkajú?
  Je to prvá komplexná služba telefonickej konzultácie s lekárom. Samotná služba je bezplatná, platí sa len cena hovoru. Je dostupná pre všetkých 1,4 milióna poistencov, teda pre takmer tretinu slovenskej populácie. Lekári v rámci služby DôveraLinka24 majú na rozdiel od iných obdobných služieb ako jediní zabezpečený a hlavne okamžitý prístup k údajom z dokumentácie poistenca o poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Pri poradenstve tak vedia zohľadniť jeho lieky, doterajšiu liečbu vrátane vyšetrení poistenca u lekárov, jeho hospitalizácií v nemocniciach a prípadných zásahov záchranky. Poradenstvo je teda kvalitnejšie na základe overených aj tých najčerstvejších medicínskych údajov.
 • Prečo táto služba vznikla?
  Hoci je zdravotná starostlivosť na Slovensku dostupnejšia než v iných krajinách, stále sú regióny, kde je najbližší lekár k pacientovi ďaleko. Navyše, ukazuje sa, že priemerný čas ordinačných hodín lekárov v ambulancii nestačí. Ľudia potrebujú počuť radu lekára aj večer či cez víkend. Našou ambíciou nie je nahrádzať lekárov a návštevy v ambulancii. Ale chceme, aby sa poistenci mali na koho obrátiť, kedykoľvek to budú potrebovať. A následne išli k lekárovi alebo na pohotovosť takpovediac zorientovaní.
 • Ako získať viac informácií?

   Ak ste medzi často kladenými otázkami nenašli všetky potrebné informácie, pre ďalšie podrobnosti nás môžete kontaktovať na tejto stránke.

 • Čo je potrebné urobiť pred zatelefonovaním na DôveraLinku24?
  Na číslo služby môžete volať aj bez toho, aby sa volajúci vopred zaregistroval. Pre identifikáciu osoby bude potrebné zadať operátorovi údaje z preukazu poistenca. Preto je vhodné mať ho pripravený ešte pred zatelefonovaním.
 • Je možné na službu DôveraLinka24 volať aj zo zahraničia?
  Áno, službu chceme priblížiť čo najširšiemu počtu poistencov v najrôznejších situáciách. Často sa ľudia dostanú do ťažkostí najmä v zahraničí a neznalosť miestneho prostredia alebo jazyka môže ich situáciu ešte skomplikovať. Operátori pomôžu volajúcim zvládnuť aktuálnu situáciu, prípadne poskytnú informáciu o krytí zdravotnej starostlivosti zo zdravotného poistenia. Služba zostáva bezplatná, platí sa len cena hovoru. V prípade telefonovania zo zahraničia je potrebné použiť mobilné číslo služby s predvoľbou, teda +421 905 500 024.
 • S akými ťažkosťami je lepšie ísť k lekárovi alebo do nemocnice priamo?
  So všetkými ťažkosťami, ktoré vznikli po stredne závažných a závažných úrazoch, odporúčame ihneď navštíviť lekára, prípadne privolať záchranku. Existuje niekoľko ďalších príznakov, ktoré sa po telefóne nedajú vyriešiť a nie je správne zdržiavať sa volaním na DôveraLinku24.  Rýchlu zdravotnícku pomoc na čísle 155 alebo 112 volajte okamžite v týchto prípadoch:  náhla bolesť na hrudníku, závažné krvácanie, náhla dýchavičnosť a dusenie, bezvedomie, kŕče a záchvaty, poruchy vedomia, zmeny psychiky, pocit strachu o život.
 • Budú môcť volať naozaj všetci? Aj malé deti a starí ľudia?
  Chceme, aby službu využívalo čo najviac poistencov. Očakávame, že starší ľudia a rodičia malých detí budú tí, ktorí ju budú využívať najčastejšie. Najmä v prípadoch, keď si nebudú istí, či je zhoršenie zdravotného stavu natoľko vážne, že treba okamžite vyhľadať lekára. Službu je vhodné využiť v situáciách, keď potrebujete poradiť, čo robiť do návštevy lekárskej ambulancie, keď je k nej zhoršený prístup, napríklad pre vzdialenosť, komplikovaný terén, dennú či nočnú hodinu, slabé dopravné spojenie, cudzie prostredie v neznámom meste a podobne.
 • Je zaručené, že sa na službu DôveraLinka24 dotelefonujem?
  Služba je prístupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V prípade, že budú všetci lekári na linke vyťažení, zatelefonujú volajúcemu späť po ukončení predchádzajúceho hovoru.
 • Ak je poistenec vo vážnom stave, má volať službu DôveraLinka24 alebo tiesňové čísla 155 alebo 112?
  DôveraLinka24 nie je alternatívou záchranky, teda rýchlej zdravotníckej alebo lekárskej pomoci. Ponúka možnosť poradiť sa s lekárom, keď poistenec potrebuje radu odborníka, ale nehodnotí svoj stav ako natoľko vážny, aby musel ísť na pohotovosť. Prípadne sa chce telefonicky poradiť s lekárom ešte predtým, ako pohotovosť navštívi. V praxi to znamená, že poistenci sa môžu poradiť, ako zmierniť bolesť, či a pri akých príznakoch je potrebné vyhľadať lekársku pomoc okamžite alebo  či stačí navštíviť lekára až ráno alebo po víkende.
 • Kto sú lekári, ktorí pracujú na službe DôveraLinka24?
  Sú to všetko internisti alebo všeobecní lekári s dlhoročnou praxou. Pre potrebu odbornej konzultácie v komplikovanejších prípadoch budú mať možnosť kontaktovať aj kolegu detského lekára.
 • Je o túto službu záujem?
  Áno, môžeme sa oprieť o čísla z viacerých prieskumov. Napríklad v aktuálnom prieskume portálu Slovenský pacient sa viac ako tretina opýtaných vyjadrila, že by takúto službu privítala. Záujem o službu potvrdzuje aj  náš interný prieskum. Našou ambíciou však nie je nahrádzať lekárov a návštevy v ambulancii. Chceme však, aby sa poistenci mali na koho obrátiť, kedykoľvek to budú potrebovať.
 • Je táto služba dostupná pre všetkých?
  Služba je dostupná pre všetkých poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera.
 • Ako sú chránené osobné údaje?
  Počas telefonátu dôjde k viacnásobnému overeniu – identifikovaniu poistenca. Súhlas na prístup k citlivým údajom o poskytovanej zdravotnej starostlivosti môže dať iba poistenec osobne, respektíve jeho zákonný zástupca. Zdravotná dokumentácia je zabezpečená ako všetky naše elektronické služby tými najvyššími certifikátmi bezpečnosti, aké sú v súčasnosti dostupné.
 • Ako je zaručené, že informácie o poistencoch niekto nezneužije?
  Ochrana údajov je na špičkovej úrovni. Prístup k nim je evidovaný a majú ho len určení pracovníci na presne vymedzený účel.
 • Ako je možné urýchliť hovor na službe DôveraLinka24?
  Ak lekár vzhľadom na charakter problému telefonujúceho usúdi, že je pre správne poskytnutie rady vhodné využiť informácie z dát poisťovne o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, požiada volajúceho o vyjadrenie súhlasu s jeho prístupom k nim. Počas volania to niekedy môže spôsobiť predĺženie hovoru a intervalu do získania komplexnej rady. Preto odporúčame prečítať si bližšie informácie o službe vo vašej osobnej zóne Elektronickej pobočky a vyjadriť súhlas už pred prvým volaním na túto službu.
 • Môže lekár služby DôveraLinka24 predpísať recept, ktorý by som si vyzdvihol v lekárni?
  Recept predpisujú len lekári v ambulancii, nemocnici a iných zdravotníckych zariadeniach pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V rámci telefonických konzultácii nie je možné predpísať liekový recept.
 • Koľko zaplatím za používanie služby DôveraLinka24?

  Samotná služba DôveraLinka24 je pre poistencov Dôvery bezplatná. Platí sa len cena hovoru podľa štandardnej tarify. To znamená, že volania na DôveraLinka24 sú u vašich telefonických operátorov spoplatnené bežnými cenami ako by ste volali na bežné mobilné číslo alebo číslo pevnej linky.