a) deň po skončení akcie?

Áno,  za lieky a dietetické potraviny vydané v lekárni do 31.12.2017. 

b) deň pred skončením akcie?

Áno, za lieky vydané v lekárni do dňa, keď vaše dieťa dovŕšilo osemnásť rokov.

c)  deň pred začiatkom akcie?

Nie.