Dôvera podporuje aktivitu Slovenskej lekárnickej komory, ktorá sa snaží zvýšiť status lekárnika a umožniť mu automaticky nahliadnuť do časti zdravotnej dokumentácie pacienta, obsahujúcej informácie o jeho medikamentóznej liečbe. Rozšíri to možnosti lekárnika poskytovať pacientovi odborné konzultácie a poradenstvo v oblasti farmakoterapie, zamerané najmä na predchádzanie nežiaducim účinkom liekov, ich interakciám a duplicitám. Intenzívnejšia výmena informácií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, veríme, zvýši jej kvalitu a bezpečnosť pre pacienta. Preto ak to bude legislatívne možné, sme pripravení promptne sprístupniť Bezpečné lieky online aj lekárňam.