Nemusíte sa báť, edukácia bude prebiehať väčšinou v malých skupinkách maximálne 6 pacientov v dobre dostupných a špeciálne na to vybavených priestoroch. Teda nie v čakárni nemocnice ani v jedálni, kde je ruch, ale v príjemnom prostredí.

Výhodou je, že sa môžete stretnúť a porozprávať s ľuďmi, ktorí majú podobné problémy ako Vy a navzájom si vymieňať svoje skúsenosti. V niektorých prípadoch, ak tak odporučí Váš lekár alebo edukátor, budete mať aj individuálnu edukáciu.

Na edukáciu môžete po dohode s edukátorom prísť v sprievode jedného rodinného príslušníka alebo blízkeho človeka, aby Vám vedel pomáhať so zvládaním cukrovky.
Ak už niektorú z tém veľmi dobre ovládate, úpravu rozsahu edukácií si môžete dohodnúť s vašim diabetológom alebo edukátorom.