Dôvera uvidí len tie informácie, na ktoré má zo zákona právo a ktoré už v súčasnosti dostáva v rámci a v rozsahu zúčtovania.