Ak ste samostatne zárobkovo činnou osobou alebo dobrovoľne nezamestnanou osobou,

platíte si preddavky na poistné sám/sama.

Ak ste zamestnancom,

platí za vás odvody váš zamestnávateľ. Ich výšku si môžete skontrolovať vo výplatnej páske.

Ak ste poistencom štátu,

teda napríklad dôchodca, evidovaný uchádzač o zamestnanie, matka na materskej, študent alebo nezaopatrené dieťa, poistné za vás platí štát. Pozor - overte si, či ste nám nahlásili, že ste sa stali poistencom štátu. Vašou zákonnou povinnosťou je tak urobiť do ôsmich dní. Ak ste to neurobili, oznámte nám to a zdokladujte čo najskôr.