V rámci služby BL online budú naďalej fungovať všetky doteraz dostupné funkcionality, ktoré v štátnom systéme ezdravie zatiaľ nie sú, napr. lieková karta, elektronická zdravotná karta, overovanie lekárov a poskytovateľov, zasielanie zúčtovacích dávok, úhrada dlhu.