Naďalej platí, že lekáreň nezasiela do zdravotnej poisťovne ani papierové recepty/poukazy, ak neboli hradené z verejného zdravotného poistenia (teda išlo o plnú úhradu pacienta, resp. predpis nezmluvným lekárom).

Dávky a balíčky vytvára nasledovne:

  • pre VšZP: predpisy/poukazy vystavené elektronicky v samostatnej dávke, papierové predpisy/poukazy (bez elektronického záznamu) v balíčkoch a dávkach po 200,
  • pre Dôveru: tak ako doteraz alebo tak ako pre VšZP
  • pre Union: tak ako doteraz

Plánovaná koncepčná zmena pri zúčtovaní a vykazovaní bude realizovaná v roku 2018, o čom budeme lekárne vopred riadne informovať. Naším záujmom je čo najskôr zrušiť povinnosť lekární zasielať do zdravotnej poisťovne akékoľvek papierové recepty/poukazy.