Nižšie doplatky za lieky, pretože Vás upozorníme na možnosť ušetriť vždy, ak dostanete na recepte liek, ku ktorému existuje lacnejšia alternatíva (generikum).

Aktuálnejšie informácie o svojich liekoch v liekovej knižke a v Elektronickej zdravotnej karte v Elektronickej pobočke. Tie môžete využiť, ak budete napríklad u lekára, ktorý našu službu nemá. Určite mu tieto informácie pomôžu.

Do budúcnosti plánujeme zasielať notifikácie s upozornením na možné nebezpečenstvá s užívaním liekov aj praktické rady (napr. informáciu o tom, kedy vyprší platnosť receptu a koľko môžete ušetriť na lacnejších generikách).