Storno a opravu takýchto dispenzačných záznamov bude môcť lekáreň urobiť až po skončení vyúčtovania (po sprístupnení príslušných prehľadov), kedy neuznané dispenzačné záznamy poisťovňa odblokuje na prípadnú opravu.