Lekáreň vo februári 2018 vykonala výdaj R/P aj zápis DZ, avšak tento záznam nevykázala v žiadnej zúčtovacej dávke. Lekáreň má zákonný nárok na preplatenie takejto ZS. DZP mu umožní na takéto „zabudnuté“ DZ vytvoriť dávku. To neznamená, že platíme na základe dávky, v tomto prípade platíme na základe už skôr zaslaných DZ. Dávka slúži len ako spôsob, ktorým umožníme PZS vysporiadať staré obdobie.

b) Výdaj bez DZ za staré obdobie

Lekáreň vo februári 2018 vykonala výdaj R/P avšak neposlala DZ a tento výdaj doteraz nevykázala v žiadnej zúčtovacej dávke. Lekáreň je povinná od 1.6.2018 vytvoriť DZ na všetky R/P, ktoré chce preplatiť a to aj za staré obdobie. Tento DZ sa stane predmetom najbližšieho zúčtovacieho obdobia."