Dispenzačné záznamy, pre ktoré bude poisťovňa požadovať doloženie papierových dokladov, budú spracované a uhradené štandardným režimom tak ako doteraz. Teda, akonáhle bude mať lekáreň sprístupnený prehľad zúčtovania v Elektronickej pobočke, zašle do poisťovne vyžiadané papierové doklady.