Tento istý formulár môže využiť aj nezmluvné zariadenie.