Aké sú podmienky aktivácie služby?

Aktualizované: 08. 10. 2018

Je potrebné mať s Dôverou podpísanú zmluvu o elektronickej komunikácii a zmluvu, resp. príslušný dodatok k zmluve o poskytovaní lekárenskej/zdravotnej starostlivosti, ktorý upravuje zasielanie preskripčného/dispenzačného záznamu. Zároveň je nevyhnutné mať softvér od zmluvných dodávateľov softvéru. Poslednou technickou nevyhnutnosťou je byť stále zapojený do internetu, pretože služba vyžaduje elektronickú výmenu informácií v reálnom čase. Pre konkrétne informácie kontaktujte svojho dodávateľa softvéru.


Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Ktoré softvérové firmy budú službu poskytovať?

Capitol, CGM, Datalan, LCS, Prosoft, Stapro a Vyptech a PAP, Medicom. V dohľadnom čase budú mať službu DôveraLab implementovanú aj ICZ s Softprogres.

Čítať celú odpoveď
Som poistenec, zmenil som zdravotnú poisťovňu a mám platný opakovaný recept predpísaný pred 1.1.2019. Bude mi platiť po 1.1.2019

Podľa legislatíy by platiť mal. Žiaľ, NCZI meškalo s nasadením funkcionality ereceptu, ktorá by to umožnila. Preto ak si budete vyberať platný opakovaný predpis vytvorený v roku 2018 v priebehu januára 2019, nebude to fungovať a odporúčame vám dať si predpísať opakovaný recept znovu. NCZI nasadí potrebné úpravy ereceptu koncom januára 2019, takže potom by už výber na platný opakovaný recept predpísaný ešte v roku 2018 mal fungovať.

Čítať celú odpoveď
Od 1.1.2019 mi nefungujú služby ereceptu, nič som nemenil, ešte koncom roka mi všetko išlo. Overiť postenca aj systému mi funguj

Ak máte starú, neaktualizovanú verziu softvéru, je možné, že vám od zažiatku roka nefungujú niektoré služby ereceptu. NCZI od 1.1.2019 zastavilo podporu starých verzií služieb. Viac informácií vám vie poskytnúť váš dodávateľ softvéru.

Čítať celú odpoveď
Preplatí poisťovňa lekárni liek/dietetikum/pomôcku, ak ju predpísal všeobecný lekár na odporúčanie špecialistu, ktorý nemá zmluv

Nie. Zdravotná poisťovňa na základe legislatívy platnej od 1.1. 2019 takýto výber neprepláca. Odporúčajúci poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí byť zmluvný.

Čítať celú odpoveď
Môže lekár na oddelení v nemocnici predpisovať lieky?

Lekár môže od 1. januára 2019  predpísať pacientovi v posledný deň hospitalizácie lieky až na 30 dní. Predpis musí byť elektornický a v súlade s preskripčnými aj indikačnými obmedzeniami.

Čítať celú odpoveď
Môže lekár na opakovaný recept predpísať aj pomôcku?

Áno, legislatíva to od 1.januára 2019 dovoľuje pre konkrétny zoznam pomôcok, ktorý však Ministerstvo zdravotníctva SR musí najprv zverejniť vo vyhláške.

Čítať celú odpoveď
Budem vidieť, aj ktorý lekár v minulosti nejaké vyšetrenie objednal?

Áno, služba umožní pri zobrazení žiadanky vidieť aj meno lekára, ktorý vyšetrenie indikoval.

Čítať celú odpoveď
Budú všetky SVLZ pracoviská používať jednotnú žiadanku na vyšetrenie?

Každý poskytovateľ SVLZ v súčasnosti používa vlastné žiadanky na vyšetrenie. Dôvera nezasahuje do existujúcich procesov.

Čítať celú odpoveď
Uvidí aj Dôvera výsledky SVLZ vyšetrení?

Nie, Dôvera nie je oprávnená vidieť zdravotnú dokumentáciu pacienta a ani výsledky SVLZ vyšetrení.

Čítať celú odpoveď
Ak cez DôveraLab zistím, že pacient už mal zrealizované SVLZ vyšetrenie, ale ja ho chcem napriek tomu dať urobiť, môžem?

Budete postupovať rovnako ako v súčasnosti. Teda indikovať vyšetrenie je a zostane výhradnou kompetenciou lekára a služba DôveraLab vás v tom nebude obmedzovať.

Čítať celú odpoveď
Ak chcem žiadanku alebo výsledok vyšetrenia archivovať v zdravotnej dokumentácii pacienta, dostanem aj papierovú formu?

Pokiaľ potrebujete žiadanku alebo výsledok v papierovej forme, napríklad kvôli založeniu do zdravotnej dokumentácie, služba DôveraLab vás v tom nijako nelimituje. Papierovú žiadanku alebo výsledok vyšetrenia si môžete uložiť v elektronickej forme alebo vytlačiť kedykoľvek zo svojho softvéru.

Čítať celú odpoveď
Budem musieť spolupracovať len s tými laboratóriami, ktoré majú službu DôveraLab naimplementovanú?

Nie, Dôvera nebude do vášho výberu ani vzťahov s poskytovateľmi SVLZ zasahovať. DôveraLab vás nijako neobmedzuje v tom, kam zasielate vzorky svojich pacientov. Iba vám umožňuje vidieť v elektronickej podobe žiadanky a výsledky od pilotných SVLZ pracovísk. Ak ste teda vy alebo iní lekári dali vyšetriť vzorku pacienta do iného laboratória, tieto údaje v rámci služby DôveraLab zatiaľ neuvidíte. Pilotné laboratóriá však pokrývajú nadpolovičnú väčšinu žiadaniek pre našich poistencov, preto veríme, že dáta budú pre vás užitočné.

Čítať celú odpoveď
Výsledky SVLZ vyšetrení už vidím vo svojom softvéri, resp. na portáli laboratória. V čom je služba DôveraLab iná?

Zásadný rozdiel bude v zdieľaní výsledkov SVLZ vyšetrení medzi ošetrujúcimi lekármi pacienta. Dnes vidíte iba výsledky vami indikovaných SVLZ vyšetrení, výsledky od iných lekárov si zväčša pýtate formou vyžiadania na papieri. Naším cieľom pri službe DôveraLab je, aby ste si mohli v potrebnom rozsahu pozrieť elektronicky aj relevantné výsledky vyšetrení, ktoré indikoval pacientovi iný lekár. Je samozrejme vašou zodpovednosťou pristupovať iba k tým výsledkom pacienta, ktoré sú potrebné na správnu a efektívnu diagnostiku a liečbu.

Čítať celú odpoveď
Ja už modul na elektronické žiadanky v ambulantnom/nemocničnom softvéri mám. V čom je služba DôveraLab iná?

Váš súčasný modul zrejme zabezpečuje vytváranie elektronických žiadaniek a ich zasielanie do niektorého z laboratórií a následne čítanie výsledkov vyšetrení. Služba DôveraLab toto nenaruší a môžete s laboratóriom takto spolupracovať naďalej. Čo DôveraLab lekárom umožní, je zobrazovanie žiadaniek a príslušných výsledkov na daného pacienta aj od iných lekárov.

Čítať celú odpoveď
Od kedy je služba DôveraLab spustená?

DôveraLab sme spúšťali postupne od konca októbra 2017. Najprv sme zapojili SVLZ pracoviská (Alpha medical, Medirex, synlab a Klinickú biochémiu). V marci 2018 sme začali postupne spúšťať prevádzku v pilotných nemocniciach a ambulanciách. Od septembra 2018 sme zapojili ambulantný a nemocničný sektor. V roku 2019 ešte plánujeme spustiť PDG, poskytovateľa zobrazovacích SVLZ vyšetrení.

Čítať celú odpoveď
Aké prílohy musím prikladať k návrhu?

"Zoznam príloh pre kúpeľnú starostlivosť definovalo Ministerstvo zdravotníctva SR k 01.11.2017 v indikačnom zozname pre kúpeľnú liečbu. Postupujete rovnako ako doteraz pri vypĺňaní papierového návrhu.

Čítať celú odpoveď
Pri vypĺňaní návrhu chcem priložiť dokument zo svojho počítača, ako ho viem opečiatkovať?

Ak prikladáte dokument, ktorého ste autorom, dokument nemusí byť opečiatkovaný, pretože ho ukladáte zo svojho informačného systému do ktorého ste prihlásení Vašim prístupovým menom a heslom. Pokiaľ prikladáte do návrhu dokument, ktorý vystavil iný lekár (napr. lekárska správa od špecialistu), prikladáte zdigitalizovaný dokument (scan, fotografiu), ktorý musí obsahovať aj pečiatku a podpis lekára, ktorý dokument vystavil.

Čítať celú odpoveď
Pri vypisovaní návrhu v EP / softvéri systém vyžaduje aby som vybral kúpele pre pacienta, prečo to mám robiť?

Postupujete rovnako ako pri vypĺňaní papierového návrhu kúpeľnej zdravotnej starostlivosti. Ako ošetrujúci lekár viete pacientovi najlepšie odporučiť kúpeľnú zdravotnú starostlivosť. DôveraNávrhy vám naviac ponúkne na výber všetky relevantné kúpele podľa indikačnej skupiny pacienta. Vybrať kúpele môžete podľa špecializácie alebo podľa miesta bydliska pacienta. Výhoda je, že pacient je vopred informovaný o kúpeľoch a nemusí si výber kúpeľov dohadovať dodatočne, prípadne nemusí žiadať o zmenu kúpeľov.

Čítať celú odpoveď
Som schvaľujúci aj odosielajúci lekár, vypisujem návrh v EP / softvéri a systém mi nedovolí zadať dvakrát môj kód lekára.

Ak je odosielajúci aj schvaľujúci lekár tá istá osoba, pole odosielajúci lekár nevypĺňate.

Čítať celú odpoveď
Čo ak nemám technické vybavenie (scanner, fotoaparát, mobil) aby som priložil prílohu k návrhu?

Odporúčame vám aj v tomto prípade návrh vypísať elektronicky. Do anamnézy prosím uveďte poznámku, že prílohy budú doručené poistencom osobne na pobočku, alebo nám prílohy pošlete poštou. Následne je potrebné prílohy čo najskôr doručiť. Pracovník pobočky, alebo iný pracovník Dôvery takéto prílohy zdigitalizuje a priloží k vášmu elektronicky podanému návrhu.

Čítať celú odpoveď
Čo ak pri posudzovaní elektronicky odoslaného návrhu zistíte že v návrhu chýba nejaká príloha?

Ak ide o prílohu nevyhnutnú k posúdeniu návrhu, zašleme vám notifikáciu aj s linkom, kam sa môžete prihlásiť a požadovanú prílohu dodatočne priložiť.

Čítať celú odpoveď
Ako môžem k návrhu, ktorý budem zasielať zo softvéru, pridať prílohy? Koľko ich môže byť maximálne? Akú môžu mať veľkosť?

K návrhu môžete samozrejme pridať prílohy podľa vlastného uváženia. Ich počet nie je obmedzený, maximálna veľkosť všetkých príloh k jednému návrhu je 20 MB. V prípade, ak sú prílohy väčšie ako 20 MB postup môžete zopakovať, t.j. pošlete viacej mailov s prílohami.

Čítať celú odpoveď
Je nejaký rozdiel, ak pošlem návrh z môjho softvéru a z Elektronickej pobočky?

Nie je rozdiel, ako sa k nám návrh dostane. Pracujeme s ním rovnako bez ohľadu na kanál, ktorým sa k nám návrh dostal.

Čítať celú odpoveď
Dodávateľ softvéru ma informoval, že v novej verzii môžem poslať návrh pre poistenca do Dôvery? Čo presne môžem urobiť?

V softvéri môžete využiť funkcionality služby DôveraNávrhy, konkrétne:

Čítať celú odpoveď
Je potrebné vytlačiť opakované recepty a dať ich pacientovi?

Nie. Opakovaný recept môže byť predpísaný len elektronicky. Pacient na výber nepotrebuje papierový recept.

Čítať celú odpoveď
Aké lieky je možné predpísať na opakovaný recept?

Zoznam liekov, ktoré nie je možné na opakovaný recept predpísať, stanovuje vyhláška. Na opakovaný recept nie je možné predpísať antibiotiká a psychotropné a omamné látky. Takisto nie je možné podľa platnej legislatívy na opakovaný recept predpísať liek, ktorý je pacientovi predpisovaný po prvýkrát.

Čítať celú odpoveď
Je používanie opakovaného receptu povinné?

Nie. Predpis liekov na opakovaný recept môže lekár využiť podľa svojho uváženia a znalosti stavu pacienta. Opakovaný recept umožní pacientovi vyberať v lekárni lieky, ktoré pacient berie pravidelne. Pred výberom nie je nutná návšteva lekára. Zoznam liekov, ktoré nie je možné na opakovaný recept, predpísať stanovuje vyhláška.

Čítať celú odpoveď
Kto môže predpísať opakovaný recept?

Každý lekár v rámci svojej odbornosti a príslušných preskripčných obmedzení môže vystaviť opakovaný recept s dobou platnosti maximálne 365 dní. Predpis je výlučne elektronický a lekár musí mať softvér s overením zhody a funkcionalitou na predpisovanie opakovaných receptov.

Čítať celú odpoveď
Niektoré pomôcky môže podľa platnej legislatívy predpisovať aj sestra. Umožňuje to aj BL online/erecept?

Áno. Pokiaľ sestra pracuje u nášho zmluvného poskytovateľa, stačí, ak tento poskytovateľ splní podmienky pre využívanie BL online/erecept a tejto sestre vytvorí prístup do Elektronickej pobočky so sekciou Bezpečné lieky. V iných prípadoch využíva sestra len erecept obdobne ako nezmluvný poskytovateľ (podpíše teda s nami len upravenú verziu zmluvy o elektronickej komunikácii a v softvéri si aktivuje službu erecept.)

Čítať celú odpoveď
Ako má lekár opraviť chybu v už odoslanom preskripčnom zázname?

Lekár musí pôvodný preskripčný záznam vystornovať a ak chce realizovať predpis, vytvoriť nový preskripčný záznam.

Čítať celú odpoveď
Prečo poskytovateľov finančne bonifikujete iba za vlastné elektronické služby, nie za využívanie štátneho systému ezdravie?

Pretože Dôvera poskytuje aj doplnkové elektronické služby nad rámec štátneho riešenia ezdravie, ktoré prispievajú k vyššej kvalite, bezpečnosti a efektívnosti zdravotnej starostlivosti.

Čítať celú odpoveď
Doteraz som nemusel uvádzať pri elektronickom predpise doplnok ATC, prečo odrazu musím?

Platná legislatíva určuje spôsob predpisu cez účinnú látku (uvedenie kódu ATC a doplnku ATC), nesprávne predpisy umožňuje neuhradiť. Zavádzame novú kontrolu, ktorá len prenáša požiadavky legislatívy do elektronického sveta.

Čítať celú odpoveď
Čo ak zabudnem nahrať nejaký recept, resp. nahodím výdaj do počítača s oneskorením?

Nahráte ho čo najskôr dodatočne. Čím skôr dispenzačný záznam zašlete, tým skôr ho môžu vidieť lekári pacienta, pre ktorých to môže byť veľmi dôležitá informácia.

Čítať celú odpoveď
Ak budú lekári vaše elektronické služby využívať, čo im za to zaplatíte? Zvýšite im platby?

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí budú služby využívať, majú možnosť zvýšenej úhrady. Presnú výšku sumy, ktorú môžete od Dôvery dodatočne získať za využívanie online elektronických služieb, obsahuje váš aktuálny dodatok/zmluva. Na ilustráciu, v roku 2017 mohli všeobecní lekári a gynekológovia v priemere získať až 1400 €, špecialisti 1500 €.

Čítať celú odpoveď
Ako si môžem overiť, či je pacient dlžník?

V prvom rade odporúčame službu Bezpečné lieky (BL) online. Ak ju nemáte, odporúčame aktivovať si ju čo najskôr. Ak potrebujete pomoc s aktiváciou, kontaktujte svoju softvérovú firmu. Dovtedy si môžete dlžníkov overiť na webe dovera.sk.

Čítať celú odpoveď
Dlžníci so splátkovým kalendárom budú mať preplatenú len odkladnú starostlivosť u zubárov a v lekárňach alebo všade?

Budú mať preplatenú všetku odkladnú zdravotnú starostlivosť, teda nielen tú v lekárňach a u zubárov.

Čítať celú odpoveď
Ktoré softvérové firmy majú od Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) overenie zhody na modul erecept?

Ich zoznam nájdete na tejto stránke.

Čítať celú odpoveď
Ja chcem len Modul erecept, nechcem službu Bezpečné lieky online

Dôvera nepodmieňuje využívanie Modulu erecept aktiváciou služby Bezpečné lieky (BL) online. Či je to však technicky možné, sa informujte u svojho dodávateľa softvéru. Nevyužívaním elektronických služieb vrátane služby BL online však lekári prichádzajú o možnosť získať vyššie platby od Dôvery. Využívanie modulov zo štátneho systému ezdravie totiž finančne nebonifukujeme. Rozdiel medzi platbami pre lekárov využívajúcich elektronické služby a tých nevyužívajúcich sa v roku 2018 ešte zvýšil.

Čítať celú odpoveď
Zostáva služba Bezpečné lieky online k dispozícii aj po spustení Modulu erecept v rámci štátneho systému ezdravie?

Áno, služba ostáva dostupná a funkčná s rovnakými funkcionalitami ako doteraz. Iba v časti elektronickej preskripcie a dispenzácie sa stáva integrálnou súčasťou ezdravie. Integrácia s ezdravie so sebou prináša doplnenie funkcionalít, ktoré umožnia elektronický záznam riadne elektronicky podpísať v zmysle legislatívy od 1. januára 2018.

Čítať celú odpoveď
Aká je platnosť receptov/poukazov s čiarovým kódom?

Platnosť je stanovená legislatívou (24 hodín, 3 dni, 7 dní, 90 dní)  a na týchto ustanoveniach sa nič nemení. Od 1.1.2019 sa však do legislatívy dopĺňajú  dve nové skupiny liekov a IPL so špecifickým spôsobom výroby a dodania, pre ktoré platia lehoty pre výdaj a teda aj platnosť receptov 30 dní, resp. 60 dní. Ministerstvo zdravotníctva však musí zašpecifikovať zoznam týchto liekov v pripravovanej vyhláške. Ak si liek v plnej výške hradí pacient, platnosť takéhoto predpisu je 30 dní.

Čítať celú odpoveď
Zostáva služba Bezpečné lieky online k dispozícii aj po spustení Modulu erecept v rámci štátneho systému ezdravie?

Áno, služba ostáva dostupná a funkčná s rovnakými funkcionalitami ako doteraz. Iba v časti elektronickej preskripcie a dispenzácie sa stáva integrálnou súčasťou ezdravie. Integrácia s ezdravie so sebou prináša doplnenie funkcionalít, ktoré umožnia elektronický záznam riadne elektronicky podpísať v zmysle legislatívy od 1. 1. 2018.

Čítať celú odpoveď
Prečo zavádzate kontroly do ereceptu/BLO? Lekárov to pri predpisue limituje, už nemôžu elektronicky predpísať to čo doteraz.

Lekári budú v momente predpisu vedieť, či neporušujú legislatívu a budú vytvárať menej nesprávnych predpisov. Legislatíva a kontroly správnosti predpisu sa prenesú z papierového sveta do elektronického, keďže význam papierového receptu a poukazu klesá. Kontroly zamedzia vzniku chýb pri predpise, vďaka čomu budú zdieľané údaje o preskripcii pacientov pre lekárov spoľahlivejšie. Ak si pacient bude predpísaný prípravok hradiť v plnej výške a lekár to pri elektronickom predpise uvedie, predpis bude môcť vzniknúť.

Čítať celú odpoveď
Musí lekár povinne pri predpise uviesť, že predpisuje liek na výnimku?

Áno, od 1.októbra 2018 to erecept/služba Bezpečné lieky online vyžaduje povinne. Zdravotná poisťovňa vďaka tomu vie lekárňam zobraziť všetky údaje zo svojho systému ohľadom daného predpisu (platnosť výnimky, schválené množstvo, cena).

Čítať celú odpoveď
Prečo mi nejde vytvoriť elektronický predpis, ak vypĺňam ako odporúčajúcu ambulanciu nezmluvnú?

Platná legislatíva už teraz umožňuje neuhradiť z verejného zdravotného poistenia predpis, ktorý vytvorí alebo odporučí lekár z nezmluvnej ambulancie. Výnimkou je len neodkladná zdravotná starostlivosť. Legislatívu sme teda iba preniesli do elektronického sveta.

Čítať celú odpoveď
Doteraz som mohol elektronicky predpisovať lieky aj s porušením preskripčných obmedzení, prečo mi to zrazu softvér neumožní?

Platná legislatíva ustanovuje povinnosť lekára dodržiavať pri predpise liekov plne alebo čiastočne hradených z verejného zdravotného poistenia preskripčné obmedzenia (PO). Doteraz síce bolo možné, aby lekár vystavil elektronický predpis v rozpore s PO, no zavedením novej kontroly takéto chybné predpisy v rozpore s legislatívou už vznikať nebudú. Jedinou výnimkou je predpis, ktorý si v plnej výške hradí pacient.

Čítať celú odpoveď
Som neatestovaný lekár (kód 088, 801), môžem predpísať elektronicky recept/poukaz?

Aktuálna legislatíva neumožňuje s ohľadom najmä na bezpečnosť liečby pacienta predpisovať lieky, pomôcky ani dietetiká neastestovaným lekárom. V nemocnici musia všetci neatestovaní lekári pracovať pod dozorom atestovaného lekára a ich diagnostické a terapeutické postupy musia byť takýmto lekárom schválené. Preto aj za predpis zodpovedá atestovaný lekár, čiže na recepte môže byť len kód takéhoto lekára.

Čítať celú odpoveď
Som lekár na nemocničnom oddelení, môžem predpísať elektronicky recept/poukaz?

Aktuálna legislatíva umožňuje lekárovi na nemocničnom oddelení predpísať iba poukaz na individuálne zhotovenú zdravotnícku pomôcku. Recepty a ostatné poukazy môže predpísať iba lekár v ambulancii. Výnimkou je predpis na plnú úhradu pacienta.

Čítať celú odpoveď
Aké dáta sa odosielajú na preskripčnom a dispenzačnom zázname?

Žiadne iné ako pri vykazovaní zdravotnej starostlivosti. Rozsah zasielaných dát neprekračuje dátové rozhranie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Rozdiel je len v tom, že údaje o predpise a výdaji prídu do zdravotnej poisťovne (a následne do NZIS) v reálnom čase, nie až po zúčtovaní lekárenskej starostlivosti.

Čítať celú odpoveď
Je služba a jej zapracovanie do môjho softvéru zadarmo alebo musím niekomu niečo platiť?

Každý dodávateľ softvéru si môže od 1. januára 2018 za elektronické služby Dôvery vrátane služby Bezpečné lieky online pýtať od poskytovateľov platbu.

Čítať celú odpoveď
Čo keď bude výpadok internetu a ja budem mať v ambulancii alebo pri okienku v lekárni pacienta?

Na plynulé využívanie služby je potrebné byť neustále pripojený na internet. No samozrejme, že nebudete čakať s predpisom/výdajom, kým internet nabehne. Pri výpadku jednoducho predpíšte/vydajte liek tak ako doteraz a váš softvér by mal odoslať tieto záznamy po opätovnom sprístupnení internetu.

Čítať celú odpoveď
Ak budú lekári/lekárnici vaše elektronické služby využívať, čo im za to zaplatíte? Zvýšite im platby?

Poskytovatelia, ktorí budú služby využívať, majú možnosť zvýšenej úhrady. Presnú výšku sumy, ktorú môžete od Dôvery dodatočne získať za využívanie online elektronických služieb, obsahuje váš aktuálny dodatok/zmluva. Na ilustráciu, v roku 2017 mohli všeobecní lekári a gynekológovia v priemere získať až 1400 €, špecialisti 1500 €.

Čítať celú odpoveď
Nechcem podpísať zmluvu/dodatok kvôli službe Bezpečné lieky online na prijímanie úhrady dlžného poistného.

Je to samozrejme vaše rozhodnutie. Využívanie služby Bezpečné lieky (BL) online na prijímanie úhrady dlžného poistného je v zmysle zmluvy/dodatku dobrovoľné. Lekár sa môže slobodne rozdhodnúť či pacientovi umožní zaplatiť jeho dlh na zdravotnou poistení priamo v ambulnacii. Za nevyužívanie tejto služby nehrozí lekárovi žiaden postih alebo sankcia. Za využívanie ostatných funkcionalít BL online (kontrola liekovej knižky, eRecept, eZúčtovanie, DôveraLab, DôveraNávrhy) však môže všeobecný lekár a špecialista získať v priemere 3000 eur až 4000 eur ročne.

Čítať celú odpoveď
Čo máme robiť, keď si softvér vyvíjame interne a chceme mať službu tiež?

Poskytneme vám potrebnú podporu, prosím, kontaktujte nás na Infolinke pre poskytovateľov: 0800 150 155.

Čítať celú odpoveď
Splnil som všetky podmienky, aby som mohol službu využívať. Čo konkrétne musím urobiť, aby ste mi ju zapli?

Návod, ako si službu zapnúť, by ste mali mať vo svojom softvéri, resp. v informáciách, ktoré vám zasielala vaša softvérová firma. Ak ich nemáte alebo im nerozumiete, kontaktujte svoju softvérovú firmu, pomôže vám si službu aktivovať.

Čítať celú odpoveď