Čo má robiť lekár, ak sekciu Návrhy vo svojej E-pobočke vôbec nevidí?

Aktualizované: 18. 01. 2016

Je potrebné, aby mal aktivovanú sekciu Centrálny nákup a návrhy. Buď si ju vie aktivovať sám, alebo požiada držiteľa hlavnej karty/správcu prístupu, prípadne vieme túto sekciu aktivovať aj my v Dôvere.

 

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Je vypisovanie elektronických návrhov pre poskytovateľov povinnosť?

Nie, zaslať návrh elektronicky je dobrovoľné. Stále zostáva možnosť podať návrh aj po starom, teda na papieri.

Čítať celú odpoveď
Čo potrebujem na to, aby som mohol v E-pobočke posielať návrhy elektronicky?

Stačí mať aktivovanú Elektronickú pobočku a sekciu Centrálny nákup a návrhy. Nie je dôležitá verzia zmluvy (stačí verzia 1.0).

Čítať celú odpoveď
Nekomunikujem elektronicky. Akú máte poštovú adresu?

Rešpektujeme vaše rozhodnutie, hoci elektronická komunikácia je najjednoduchšie riešenie pre poistencov, platiteľov aj poskytovateľov.

Naša korešpondenčná adresa je:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra


Čítať celú odpoveď
Chcem si aktivovať E-pobočku. Aký je postup?

Na stránke E-pobočky vyplňte formulár. Zadajte do neho požadované údaje, aby sme mohli pre vás pripraviť dohodu o elektronickej komunikácii. Na základe nej vám službu aktivujeme a vydáme aj prístupové údaje, ktoré budete pri prihlasovaní používať. Bude tiež potrebné potvrdiť validačný e-mail, ktorý vám zašleme.

Prípadne nás navštívte v ktorejkoľvek pobočke alebo nás kontakujte na Linke pre poskytovateľov 0800 150 155.

Čítať celú odpoveď
Ako mám elektronicky zaslať dávku?

Po prihlásení sa do E-pobočky kliknite v ľavom menu na pole Odoslanie dávok. Na tejto obrazovke už môžete priamo vybrať z vášho počítača dávky pripravené na odoslanie. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať. Zobrazí sa okno so súbormi vo vašom počítači. Vyberte z neho dávku na odoslanie a kliknite na Otvoriť. Keď chcete pokračovať, kliknite na modré tlačidlo Ďalej.

Zobrazia sa dávky pripravené na odoslanie. Ak sú z rôznych zmlúv a rôznych období, máte ich uložené v záložkách. Môžete si vybrať, či nám pošlete iba dávku, alebo k nej pripojíte aj faktúru alebo iné sprievodné dokumenty ako lekárska správa, sprievodné listy k dávkam, prepúšťacia správa a podobne. Pripojenie faktúry aj dokumentov je dobrovoľné.

Čítať celú odpoveď
Ako viem, že môžem v E-pobočke potvrdiť faktúru?

Túto informáciu vám prehľadne zobrazíme hneď na úvodnej stránke Elektronickej pobočky v okne s názvom Doklady na potvrdenie. Rýchlo tak zistíte, koľko dokladov by ste mali potvrdiť, za aké obdobie sú aj na akú sumu sú vystavené.

Potvrdenie je jednoduché – stačí kliknúť na slovo Potvrdiť zobrazené pri každom doklade. Je to skratka do zoznamu faktúr práve na tú faktúru, resp. dobropis alebo ťarchopis, ktoré treba potvrdiť.

Zobrazí sa vám stránka, kde si môžete pozrieť detail faktúry, rovnako tak môžete faktúru potvrdiť vyjadrením vášho súhlasu s ňou.

Súhlas sa dáva tak, že napíšete váš variabilný symbol a meno a priezvisko osoby, ktorá súhlas vyjadruje. Následne stlačíte modré tlačidlo Súhlasím.

Čítať celú odpoveď
Môžem v E-pobočke zaslať aj reklamačnú dávku?

 Áno. Ak máte výhrady, môžete podať písomné námietky a zaslať reklamačnú dávku obsahujúcu len riadky s namietanými zdravotnými výkonmi v časti Odoslať dávky.

Čítať celú odpoveď
V E-pobočke je funkcionalita na overenie dávky. Čo mi umožňuje?

Môžete si overiť správnosť dávok ešte predtým, ako nám ich zašlete. Overenie nie je povinné. Je však výhodné, pretože sa vyhnete zbytočnému opravovaniu dávky a jej opätovnému zasielaniu.

Táto kontrola sa zameriava na to, či vaša dávka neobsahuje formálne alebo obsahové chyby. Koľkokrát si dáte jednu dávku skontrolovať, je na vás – počet overení nie je limitovaný.

Pozor, táto kontrola nie je zároveň kontrolou revíznou. To znamená, že po overení voči číselníkom a registrom zdravotnej poisťovne bude vaša dávka ešte predmetom revíznej kontroly.

Čítať celú odpoveď