Ako sa vypočítava vymeriavací základ?

Aktualizované: 11. 08. 2016

Vymeriavací základ z ktorého následne zdravotná poisťovňa vypočítala poistné v ročnom zúčtovaní sa počíta nasledovne: K vášmu príjmu z daňového priznania podľa § 6 zákona o dani z príjmov sa pripočítajú výdavky na zdravotné a sociálne poistenie a tento súčet sa vydelí koeficientom 1,486. 

 

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Mám súbeh zamestnaní a môj príjem nepresiahne 4 944, musím platiť zdravotné odvody?

V prípade, že ste v súbehu so zamestnaním a ako živnostník ste mali príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov, musíte zaplatiť poistné z každého zarobeného eura, maximálne však zo sumy 49 440 €. Nie je rozhodujúce či váš príjem je nižší ako 4944 €.

Čítať celú odpoveď
Bola som na materskej dovolenke celý rok a platí za mňa predsa štát prečo mám platiť?

Evidujeme, že ste boli na materskej dovolenke a platil za vás zdravotné poistenie štát, ale zároveň ste vo svojom daňovom priznaní uviedli príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Práve z týchto príjmov sme vám v súlade s platným zákonom a Vyhláškou MZ SR vypočítali poistné. Nedoplatok je teda správny a je potrebné ho uhradiť. 

Čítať celú odpoveď
Platil som preddavky ako SZČO, prečo mám nedoplatok na ročnom zúčtovaní?

Vaše platby - preddavky na zdravotné poistenie, sme samozrejme zohľadnili v ročnom zúčtovaní. Podľa daňového priznania ste ako živnostník mali príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov a z týchto príjmov sme vám vypočítali aj poistné.

Vymeriavací základ, z ktorého následne zdravotná poisťovňa vypočítala poistné v ročnom zúčtovaní sa počíta nasledovne: K vášmu príjmu z daňového priznania podľa § 6 ZoDP sa pripočítajú výdavky na zdravotné a sociálne poistenie a tento súčet sa vydelí koeficientom 1,486.

Z tejto výslednej sumy sme vypočítali poistné (vypočítaná suma vynásobená 14 %, prípadne 7 %, ak ide o osobu so zdravotným postihnutím). Po odpočítaní zaplatených preddavkov vám vznikol nedoplatok v sume uvedenej v ročnom zúčtovaní.

Čítať celú odpoveď
Nerozumiem prečo mám nedoplatok na ročnom zúčtovaní, nikdy predtým som ho nemal. Ako mohol vzniknúť?

Nedoplatok máte preto, lebo ste mali „kapitálové/ostatné príjmy“. To znamená, že ste vo svojom daňovom priznaní uviedli takýto typ príjmu a každá osoba, ktorá má kapitálové príjmy (podľa § 7 zákona o dani z príjmov) alebo ostatný príjem (podľa § 8 zákona o dani z príjmov), musí zaplatiť poistné aj z týchto príjmov.

Čítať celú odpoveď
Prečo mi vyšiel nedoplatok na ročnom zúčtovaní? Veď zamestnávateľ za mňa odvádzal zdravotné odvody.

Nedoplatok máte preto, lebo ste u svojho zamestnávateľa mali  tzv. „kolísavé príjmy“. To znamená, že v priebehu roka 2015 vám zamestnávateľ vyplatil príjem presahujúci maximálny mesačný vymeriavací základ (nad sumu 4 120 €) a zároveň príjem do tejto sumy. 

Zamestnávateľ však vypočítal a mesačne odvádzal poistné maximálne zo sumy 4 120 €. V ročnom zúčtovaní sa vám dopočítalo poistné zo skutočne dosiahnutého príjmu za celý rok 2015. Takýto postup je správny.

Čítať celú odpoveď