Máte referencie k službe Zamestnávatelia online?

Aktualizované: 10. 10. 2016

 Áno, máme. Prví používatelia služby sú spokojní, máme aj ich konkrétnu spätnú väzbu. Niekoľko z nich pre vás vyberáme:

 GEO SLOVAKIA:

Službu prepojenia elektronickej podateľne zdravotnej poisťovne Dôvera so mzdovým softvérom spoločnosti MRP- Company spol. s r.o. využívame asi druhý mesiac a budeme ju využívať aj naďalej.

Nastavenie tejto funkcie v mzdovom softvéri bolo jednoduché a  priame prepojenie softvéru s podateľňou prinieslo značnú úsporu času a užívateľský komfort.
Pri zasielaní mesačných výkazov, prihlasovaní a odhlasovaní zamestnancov nie je potrebné prihlasovanie sa do pobočky a zadávanie údajov z GRID kartičky a generovanie súborov,  a zároveň poskytuje okamžitú spätnú väzbu o správnosti a spracovaní dokumentu.

Commander Systems:

Službu považujeme za veľmi dobrú, ktorá veľmi šetrí čas, netreba sa prihlasovať nijakými kódmi. Mohli by ju zaviesť aj ostatné poisťovne. Taktiež oceňujeme okamžitú spätnú väzbu o správnosti zaslaného výkazu.

TARGET GROUP, Agrostroj, ORIMM SK:

Je to ohromné zjednodušenie a zrýchlenie práce s bonusom navyše v podobe minimalizovania chybovosti. Jediným klikom získam info o stave účtu či aktuálnej situácii počtu zamestnancov.

Pri zasielaní výkazov (hromadný a mesačný) odpadá nutnosť prihlasovania sa, sťahovania a ukladania výkazov a zároveň mám istotu overenia výkazov oproti aktuálnej databáze. Ak je problém, dostanem zase spätnú väzbu v podobe chybového protokolu. Takže pre mňa 1*

Cargo Slovakia:

Aplikácia nám uľahčila prácu v tom, že priamo v systéme si vieme otestovať, či uvedený zamestnanec je poistencom ZP Dôvera, vieme si preveriť všetkých zamestnancov cez zoznam poistencov, vieme si rýchlo preveriť, či daný zamestnanec má úľavy na odvodovú odpočítateľnú položku.

Je možnosť aktualizovať údaje za zamestnanca, ako napríklad výplatný termín, bankové spojenie a stav účtu.

Najviac však používame Hlásenie do zdravotnej poisťovne - Dávka 601 a Mesačný výkaz do ZP, ktoré si vieme zaslať na rýchle otestovanie a po odstránení prípadných chýb aj rýchle odoslanie.

Tým, že je to zapracované priamo v informačnom systéme, ktorý používame, ušetrí nám to čas a zjednodušuje prácu. Doteraz sme s takouto elektronickou komunikáciou nemali žiadne problémy a celé riešenie hodnotíme veľmi pozitívne.

GASTRO-Galaxi

Chceme vyjadriť  spokojnosť s vašou elektronickou pobočkou,
elektronickými službami, ktorá nám umožňuje priamo z účtovníckej agendy
odosielať výkazy do Vašej poisťovne.

Ronex World

Používam priamu komunikáciu s Dôverou, som spokojná.

3b

V momentálnej fáze som so službou veľmi spokojná, určite by to bol prínos aj u ostatných zdravotných poisťovní či sociálnej poisťovne. Nezdržiavam sa prihlasovaním, natiahne to všetko priamo zo softvéru, nemusím hľadať v PC kam uložilo export.

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Najčastejšie otázky k službe Zamestnávatelia online

 Tu nájdu softvérové firmy, majitelia a manažment, ale i účtovníci a mzdári odpovede na najčastejšie otázky k našej novej službe.

Čítať celú odpoveď
Ako pošlem dávku 514?

Ak máte troch a viac zamestnancov, dávku 514 (teda výkaz preddavkov na poistné) nám musíte zasielať elektronicky. Na výber máte CD nosič, USB kľúč, e-mail, odporúčame vám však bezplatnú službu Elektronická pobočka. V nej nám dáta len predplníte do vopred pripraveného formulára alebo zašlete dávkou, ktorú vám vygeneroval váš mzdový či účtovný systém.

Ak máte maximálne dvoch zamestnancov, dávku 514 môžete takisto zaslať prostredníctvom Elektronickej pobočky, na CD nosiči, USB kľúči alebo e-mailom. 

Podrobnosti nájdete na stránke ministerstva zdravotníctva.

Čítať celú odpoveď
Ako pošlem dávku 601?

Ak máte troch a viac zamestnancov, dávku 601 (teda oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie) ste povinný nám zaslať elektronicky. A to na CD nosiči, USB kľúči, alebo e-mailom.

Odporúčame vám však využiť bezplatnú službu Elektronická pobočka. V nej nám dáta len predvyplníte do vopred pripraveného formulára alebo zašlete dávkou, ktorú vám vygeneroval váš mzdový či účtovný systém.

Ak máte maximálne dvoch zamestnancov, dávku 601 môžete takisto zaslať prostredníctvom Elektronickej pobočky, na CD nosiči, USB kľúči alebo e-mailom.

Podrobnosti a aktuálne metodické usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nájdete na tejto stránke.

Čítať celú odpoveď
Kto musí posielať hromadné oznámenia a výkazy elektronicky a prečo?

Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva spolu 3 a viac zamestnancov (bez ohľadu na to, kde sú poistení), je povinný zasielať výkazy aj hromadné oznámenia elektronickou formou. Táto povinnosť vzniká na základe usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre mesačné výkazy a hromadné oznámenia.

Zasielať hromadné oznámenia a mesačné výkazy môžete na CD, diskete, USB kľúči, e-mailom alebo jednoducho prostredníctvom našej bezplatnej služby Elektronická pobočka.

Čítať celú odpoveď