Kedy bude služba spustená?

Aktualizované: 14. 09. 2018

DôveraLab sme spustili postupne od konca októbra 2017. Najprv sme zapojili SVLZ pracoviská (Alpha medical, Medirex, synlab a Klinickú biochémiu). V marci 2018 sme začali postupne spúšťať prevádzku v pilotných nemocniciach a ambulanciách. PDG spustíme v treťom kvartáli 2018.

 

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Uvidí aj Dôvera výsledky SVLZ vyšetrení?

Nie, Dôvera nie je oprávnená vidieť zdravotnú dokumentáciu pacienta a ani výsledky SVLZ vyšetrení.

Čítať celú odpoveď
Budú všetky SVLZ pracoviská používať jednotnú žiadanku na vyšetrenie?

Každý poskytovateľ SVLZ v súčasnosti používa vlastné žiadanky na vyšetrenie. Dôvera nezasahuje do existujúcich procesov.

Čítať celú odpoveď
Ak cez DôveraLab zistím, že pacient už mal zrealizované SVLZ vyšetrenie, ale ja ho chcem napriek tomu dať urobiť, môžem?

Budete postupovať rovnako ako v súčasnosti. Teda indikovať vyšetrenie je a zostane výhradnou kompetenciou lekára a služba DôveraLab vás v tom nebude obmedzovať.

Čítať celú odpoveď
Od kedy je služba DôveraLab spustená?

DôveraLab sme spúšťali postupne od konca októbra 2017. Najprv sme zapojili SVLZ pracoviská (Alpha medical, Medirex, synlab a Klinickú biochémiu). V marci 2018 sme začali postupne spúšťať prevádzku v pilotných nemocniciach a ambulanciách. Od septembra 2018 sme zapojili ambulantný a nemocničný sektor. V roku 2019 ešte plánujeme spustiť PDG, poskytovateľa zobrazovacích SVLZ vyšetrení.

Čítať celú odpoveď
Budem musieť spolupracovať len s tými laboratóriami, ktoré majú službu DôveraLab naimplementovanú?

Nie, Dôvera nebude do vášho výberu ani vzťahov s poskytovateľmi SVLZ zasahovať. DôveraLab vás nijako neobmedzuje v tom, kam zasielate vzorky svojich pacientov. Iba vám umožňuje vidieť v elektronickej podobe žiadanky a výsledky od pilotných SVLZ pracovísk. Ak ste teda vy alebo iní lekári dali vyšetriť vzorku pacienta do iného laboratória, tieto údaje v rámci služby DôveraLab zatiaľ neuvidíte. Pilotné laboratóriá však pokrývajú nadpolovičnú väčšinu žiadaniek pre našich poistencov, preto veríme, že dáta budú pre vás užitočné.

Čítať celú odpoveď
Budú všetky SVLZ pracoviská používať jednotnú žiadanku na vyšetrenie?

Každý poskytovateľ SVLZ v súčasnosti používa vlastné žiadanky na vyšetrenie. Dôvera nezasahuje do existujúcich procesov.

Čítať celú odpoveď
Uvidí aj Dôvera výsledky SVLZ vyšetrení?

 Nie, Dôvera nie je oprávnená vidieť zdravotnú dokumentáciu pacienta a ani výsledky SVLZ vyšetrení.

Čítať celú odpoveď
Ako je zabezpečený súhlas pacienta na zdieľanie výsledkov vyšetrení medzi jeho lekármi?

Podľa platnej legislatívy výsledky SVLZ vyšetrení môžu medzi sebou zdieľať v princípe všetci ošetrujúci zdravotnícki pracovníci zúčastnení na liečbe pacienta, a to formou vyžiadania a výpisu zo zdravotnej dokumentácie – tak je to aj v súčasnosti vo „svete papierov“. Vyžiadanie aj výpis môžu mať elektronickú formu.

Čítať celú odpoveď
Prestanete akceptovať papierové žiadanky na vyšetrenia a budete nás nútiť využívať len elektronické?

Dôvera bude akceptovať papierové aj elektronické žiadanky, pričom aj v súlade so štátnym riešením ezdravie máme záujem o elektronizáciu žiadaniek.

Čítať celú odpoveď
Ako sa zmení proces na odosielanie pacientov na zobrazovacie vyšetrenia?

Tento proces sa zapnutím služby DôveraLab nijako nezmení.

Čítať celú odpoveď
Ako sa zmení proces odovzdávania vzoriek na laboratórne vyšetrenie?

 Tento proces sa zapnutím služby DôveraLab nijako nezmení.

Čítať celú odpoveď
Ktoré softvérové firmy budú službu poskytovať?

Capitol, CGM, Datalan, LCS, Prosoft, Stapro a Vyptech a PAP, Medicom. V dohľadnom čase budú mať službu DôveraLab implementovanú aj ICZ s Softprogres.

Čítať celú odpoveď
Budem musieť spolupracovať len s tými laboratóriami, ktoré sú na službu napojené?

Nie, Dôvera nebude do vášho výberu ani vzťahov s poskytovateľmi SVLZ zasahovať. DôveraLab vás nijako neobmedzuje v tom, kam zasielate vzorky svojich pacientov. Iba vám umožňuje vidieť v elektronickej podobe žiadanky a výsledky od pilotných SVLZ pracovísk. Ak ste teda vy alebo iní lekári dali vyšetriť vzorku pacienta do iného laboratória, tieto údaje v rámci služby DôveraLab zatiaľ neuvidíte. Pilotné laboratóriá však pokrývajú nadpolovičnú väčšinu žiadaniek pre našich poistencov, preto veríme, že dáta budú pre vás užitočné.

Čítať celú odpoveď