Ktoré softvérové firmy budú službu poskytovať?

Aktualizované: 26. 03. 2017

Službu poskytujú: Capitol, CGM, Datalan, LCS, Prosoft, Stapro.