Aká bude cena služby?

Aktualizované: 14. 09. 2018

Spustenie služby DôveraLab môže byť spoplatnené dodávateľmi softvérov v súlade s ich existujúcimi cenníkmi. Presné informácie, na základe rozsahu vašej súčasnej inštalácie, vám poskytne váš dodávateľ softvéru.