Zaplatíte mi prevoz vrtuľníkom?

Aktualizované: 21. 02. 2012

Áno, preplatíme ho pacientom v urgentnom, život ohrozujúcom stave alebo pacientom, ktorí vyžadujú veľmi šetrný transport s vylúčením otrasov.

 

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Za akých podmienok mám ako pacient nárok na prepravu?

Zaplatíme vám prepravu sanitkou do nemocnice v prípade, že ste v akútnom ohrození života. Dispečing záchrannej služby rozhodne, či vám zašle záchranku s lekárom alebo bez lekára.

Prepravu hradíme aj týmto poistencom:

  1. onkologickí pacienti,
  2. pacienti, ktorým je poskytovaná kardiochirurgická liečba,
  3. pacienti zaradení do chronického dialyzačného programu,
  4. pacienti s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
  5. pacienti, ktorí sú počas hospitalizácie prevážaní medzi zdravotníckymi zariadeniami na základe rozhodnutia lekára.
Čítať celú odpoveď
Preplácate zásah Horskej služby?

Zásah Horskej služby nie je hradený z verejného zdravotného poistenia. Ak chete predísť tomu, že si ho v prípade potreby budete hradiť sám/sama, uzavrite komerčné úrazové poistenie.

Čítať celú odpoveď