Za akých podmienok mám ako pacient nárok na prepravu?

Aktualizované: 21. 02. 2012

Zaplatíme vám prepravu sanitkou do nemocnice v prípade, že ste v akútnom ohrození života. Dispečing záchrannej služby rozhodne, či vám zašle záchranku s lekárom alebo bez lekára.

Prepravu hradíme aj týmto poistencom:

  1. onkologickí pacienti,
  2. pacienti, ktorým je poskytovaná kardiochirurgická liečba,
  3. pacienti zaradení do chronického dialyzačného programu,
  4. pacienti s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
  5. pacienti, ktorí sú počas hospitalizácie prevážaní medzi zdravotníckymi zariadeniami na základe rozhodnutia lekára.

 

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Zaplatíte mi prevoz vrtuľníkom?

Áno, preplatíme ho pacientom v urgentnom, život ohrozujúcom stave alebo pacientom, ktorí vyžadujú veľmi šetrný transport s vylúčením otrasov.

Čítať celú odpoveď
Preplácate zásah Horskej služby?

Zásah Horskej služby nie je hradený z verejného zdravotného poistenia. Ak chete predísť tomu, že si ho v prípade potreby budete hradiť sám/sama, uzavrite komerčné úrazové poistenie.

Čítať celú odpoveď