Kto rozhoduje o tom, čo mi u zubára preplatí zdravotná poisťovňa?

Aktualizované: 21. 02. 2012

Rozsah uhrádzanej zdravotnej starostlivosti určuje zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia a na zákon nadväzujúce nariadenia vlády. Tie definujú aj zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony úplne alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa naopak vôbec neuhrádzajú z verejného zdravotného poistenia.

Pokiaľ sa v rámci zubného ošetrenia poskytujú aj zdravotnícke pomôcky (fixné náhrady, snímateľné náhrady, čeľustnoprotetické „strojčeky“), o výške ich úhrady a limitoch rozhoduje ministerstvo zdravotníctva v rámci kategorizácie.

Zdravotná poisťovňa platí štandard. Ide o výkony prvej pomoci pri bolestiach zubov, opuchoch tváre, zápaloch v dutine ústnej, úrazoch zubov a tvárových kostí s postihnutím mäkkých častí. Ďalej zubné výplne zo štandardných materiálov, RTG vyšetrenie, odstránenie kazu, trhanie a resekcie zubov, malé chirurgické zákroky, ochorenia ďasien a slizníc dutiny ústnej. U detí do 18 rokov a dospelých nad 60 rokov štandard znamená aj ošetrenie devitálnych zubov (koreňové kanáliky), snímateľné zubné náhrady čiastočné  i celkové z materiálov českej výroby.

Zdravotná poisťovňa zároveň hradí preventívne prehliadky.

 

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Prepláca zdravotná poisťovňa zubné implantáty?

Nie, pretože patria medzi nadštandard, ktorý zdravotné poisťovne nepreplácajú.

Čítať celú odpoveď
Aké zubné výplne preplácate?

Výplne preplácame čiastočne, iba dve výnimky (výplne s kódomi V12 a V13) kompletne. Rozdiel medzi cenou u zubára a platbou poisťovne platíte vy ako pacient. Keďže cenníky zubárov sa odlišujú, líšia sa aj platby, ktoré za výplne zaplatíte.

Čítať celú odpoveď
Vybral som si u zubára nadštandard. Musím si ho celý zaplatiť?

Nie. Ak má váš zubár s nami zmluvu, pri nadštandardnom ošetrení nestrácate nárok na úhradu štandardu. Zaplatíte len rozdiel medzi štandardom a nadštandardom podľa cenníka vášho lekára.

Štandard teda hradí zdravotná poisťovňa, doplatok za nadštandard vy podľa druhu použitého materiálu.

Čítať celú odpoveď
Aké sú pravidlá preplácania zákrokov čelustnej ortopédie?

Čeľustno - ortopedickú liečbu platíme našim zmluvným lekárom podľa závažnosti vášho problému nasledovne:

 • plne preplácame ošetrenia detí do 18 rokov, ak ide o závažné narušenie funkcie stomatognátneho systému,
 • čiastočne preplácame ošetrenia, ak nie sú závažným spôsobom ovplyvnené žuvacie schopnosti pacienta.
Čítať celú odpoveď
Ako uhrádzate výmenu zubných protéz?

V prípade snímateľných zubných protéz hradíme v plnej výške protézu v štandardnom vyhotovení (materiály českej výroby). Ak chcete nadštandard, platíte rozdiel medzi úhradou poisťovne a cenou stanovenou stomatológom. Nárok na druhú protézu vám vzniká po troch rokoch.

Fixné protézy (korunky, mostíky) majú stanovený doplatok pacienta ministerstvom zdravotníctva. Pri štandardnej protéze hradíme približne štvrtinu ceny. Nárok na ďalší príspevok vám vzniká po piatich rokoch.

V plnej výške preplácame korunky alebo mostíky deťom.

Čítať celú odpoveď
Čo mi preplatíte u zubára?

U zubára, s ktorým máme zmluvu, podľa zákona preplácame kompletne:

 • vstupné stomatologické a pedostomatologické vyšetrenia,
 • preventívne prehliadky,
 • akútne vyšetrenie,
 • röntgenové snímky,
 • injekčnú anestézu,
 • odstránenie zubného povlaku alebo kameňa,
 • dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu,
 • paliatívne ošetrenie koreňových kanálikov,
 • vytrhnutie zubov,
 • resekciu,
 • ošetrenia po extrakčných komplikácií a následné kontroly,
 • ošetrenia sťaženého prerezávania zubov múdrosti,
 • ošetrenia gingivy,
 • plomby (pre dospelých plomby s kódom V13, u detí s kódom V12 - od 1.9.2018 sa výkon V12 môže vykazovať aj u dospelých pacientov bez doplatku – plná úhrada zdravotnou poisťovňou),
 • snímateľné náhrady celkové a čiastočné zhotovené zo štandardných materiálov,
 • inštruktáž a nácvik ústnej hygieny a lokálnu fluoridáciu u detí do 18 rokov.

Čiastočne u zmluvných zubárov preplácame:

 • plomby s kódmi V01 (jednoplôšková výplň zuba), V02 (dvojplôšková výplň), V03 (trojplôšková výplň), V05 (fotokompozit-jedna plôška), V06(fotokompozit- dve plôšky), V07 (fotokompozit- tri plôšky),
 • endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba (extirpácia zubnej drene, mechanická a chemická príprava a výplň koreňového kanálika, výnimkou sú deti do dovŕšenia 18. roku veku a dospelí nad 60 rokov veku, ktorým toto ošetrenie preplácame kompletne),
 • endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba (extirpácia zubnej drene, mechanická a chemická príprava a výplň koreňových kanálikov, výnimkou sú deti do dovŕšenia 18. roku veku a dospelí nad 60 rokov veku, ktorým toto ošetrenie preplácame kompletne),
 • niektoré parodontologické výkony,
 • fixné zubné náhrady.

Pozor! Ak máte zubára, ktorý nemá s nami zmluvu, ošetrenie a zákroky si platíte sám/sama podľa cenníka zubára. Výnimkou je čiastočne len akútna starostlivosť - lekárovi ju dodatočne preplatíme. Rozdiel vzniknutý medzi našou úhradou za ošetrenie a vašou platbou vám následne môže zubár vrátiť.

Čítať celú odpoveď