Podľa akých pravidiel preplácate umelé oplodnenie?

Aktualizované: 21. 02. 2012

Preplácame kompletný cyklus umelého oplodnenia s prenosom embryí spolu s čiastočnou úhradou za lieky potrebné k umelému oplodneniu, a to ženám do 39. roku veku. Uhradíme tri cykly.

S centrami asistovanej reprodukcie máme zmluvne dohodnuté tieto výkony:

  • jeden cyklus pred odberom oocytov,
  • jeden cyklus s odberom oocytov na in vitro fertilizáciu bez prenosu embryí,
  • jeden komplexný cyklus s prenosom embryí.

Vyšetrenia, ktoré sú potrebné pred samotným zákrokom, sú v niektorých centrách asistovanej reprodukcie zdarma, čiže sú pokryté platbou od zdravotnej poisťovne. Inde si za ne musia pacientky zaplatiť.

 

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Čo je potrebné na to, aby mi zdravotná poisťovňa preplatila umelé oplodnenie?

Predtým, ako sa s vaším partnerom dostane do niektorého z centier asistovanej reprodukcie, ošetrujúci lekár vás vyšetrí a doručí nám žiadosť o úhradu výkonov asistovanej reprodukcie zo zdravotných dôvodov. O úhradu každého cyklu je potrebné požiadať osobitne.

Spolu so žiadosťou je nutné predložiť aj návrh na úhradu asistovanej reprodukcie metódou IVF. Návrh vypisuje centrum asistovanej reprodukcie, v ktorom sa bude navrhnutá liečba realizovať.

Naši revízni lekári žiadosť
posúdia a v prípade, že žiadosť spĺňa podmienky, ju schvália.

Čítať celú odpoveď
Čo podľa zákona nepreplácajú zdravotné poisťovne?

Zoznam týchto výkonov a zákrokov stanovuje zákon. Zjednodušene možno povedať, že zdravotné poisťovne nemusia preplácať služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, zákroky z iného ako medicínskeho dôvodu alebo zákroky na žiadosť pacienta. K takým patria najmä výkony plastickej chirurgie z estetických dôvodov.

Čítať celú odpoveď