Čo je potrebné na to, aby mi zdravotná poisťovňa preplatila umelé oplodnenie?

Aktualizované: 21. 02. 2012

Predtým, ako sa s vaším partnerom dostane do niektorého z centier asistovanej reprodukcie, ošetrujúci lekár vás vyšetrí a doručí nám žiadosť o úhradu výkonov asistovanej reprodukcie zo zdravotných dôvodov. O úhradu každého cyklu je potrebné požiadať osobitne.

Spolu so žiadosťou je nutné predložiť aj návrh na úhradu asistovanej reprodukcie metódou IVF. Návrh vypisuje centrum asistovanej reprodukcie, v ktorom sa bude navrhnutá liečba realizovať.

Naši revízni lekári žiadosť
posúdia a v prípade, že žiadosť spĺňa podmienky, ju schvália.

 

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Podľa akých pravidiel preplácate umelé oplodnenie?

Preplácame kompletný cyklus umelého oplodnenia s prenosom embryí spolu s čiastočnou úhradou za lieky potrebné k umelému oplodneniu, a to ženám do 39. roku veku. Uhradíme tri cykly.

S centrami asistovanej reprodukcie máme zmluvne dohodnuté tieto výkony:

  • jeden cyklus pred odberom oocytov,
  • jeden cyklus s odberom oocytov na in vitro fertilizáciu bez prenosu embryí,
  • jeden komplexný cyklus s prenosom embryí.

Vyšetrenia, ktoré sú potrebné pred samotným zákrokom, sú v niektorých centrách asistovanej reprodukcie zdarma, čiže sú pokryté platbou od zdravotnej poisťovne. Inde si za ne musia pacientky zaplatiť.

Čítať celú odpoveď
Čo podľa zákona nepreplácajú zdravotné poisťovne?

Zoznam týchto výkonov a zákrokov stanovuje zákon. Zjednodušene možno povedať, že zdravotné poisťovne nemusia preplácať služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, zákroky z iného ako medicínskeho dôvodu alebo zákroky na žiadosť pacienta. K takým patria najmä výkony plastickej chirurgie z estetických dôvodov.

Čítať celú odpoveď