Môj lekár má v softvéri službu Bezpečné lieky online. Čo z toho mám ja ako pacient?

Aktualizované: 18. 10. 2018

Bezpečnejšiu a kvalitnejšiu liečbu, pretože váš lekár má konečne informácie v reálnom čase o tom, aké všetky lieky užívate a ako sa navzájom bijú. To doteraz nemal a nemohol to zohľadniť v liečbe, ktorú vám naordinoval.

Nižšie doplatky za lieky, pretože Vás upozorníme na možnosť ušetriť vždy, ak dostanete na recepte liek, ku ktorému existuje lacnejšia alternatíva (generikum).

Aktuálnejšie informácie o svojich liekoch v liekovej knižke a v Elektronickej zdravotnej karte v Elektronickej pobočke. Tie môžete využiť, ak budete napríklad u lekára, ktorý našu službu nemá. Určite mu tieto informácie pomôžu.

Do budúcnosti plánujeme zasielať notifikácie s upozornením na možné nebezpečenstvá s užívaním liekov aj praktické rady (napr. informáciu o tom, kedy vyprší platnosť receptu a koľko môžete ušetriť na lacnejších generikách).

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Som poistenec, zmenil som zdravotnú poisťovňu a mám platný opakovaný recept predpísaný pred 1.1.2019. Bude mi platiť po 1.1.2019

Podľa legislatíy by platiť mal. Žiaľ, NCZI meškalo s nasadením funkcionality ereceptu, ktorá by to umožnila. Preto ak si budete vyberať platný opakovaný predpis vytvorený v roku 2018 v priebehu januára 2019, nebude to fungovať a odporúčame vám dať si predpísať opakovaný recept znovu. NCZI nasadí potrebné úpravy ereceptu koncom januára 2019, takže potom by už výber na platný opakovaný recept predpísaný ešte v roku 2018 mal fungovať.

Čítať celú odpoveď
Od kedy je služba DôveraLab spustená?

DôveraLab sme spúšťali postupne od konca októbra 2017. Najprv sme zapojili SVLZ pracoviská (Alpha medical, Medirex, synlab a Klinickú biochémiu). V marci 2018 sme začali postupne spúšťať prevádzku v pilotných nemocniciach a ambulanciách. Od septembra 2018 sme zapojili ambulantný a nemocničný sektor. V roku 2019 ešte plánujeme spustiť PDG, poskytovateľa zobrazovacích SVLZ vyšetrení.

Čítať celú odpoveď
Prišla mi z Dôvery nejaká notifikácia o rezervácii. Čo to je?

Túto notifikáciu zasielame automaticky vždy, keď nám kúpele dajú vedieť, že pre konkrétneho poistenca vykonali rezerváciu kúpeľného pobytu na základe poskytnutého kódu. Notifikáciu posielame vždy, keď rezerváciu zaevidujeme, keď ju kúpele aktualizujú alebo stornujú. Notifikácia odchádza poistencom aj kúpeľom. Rezerváciu zobrazujeme poistencom, kúpeľom aj predpisujúcim lekárom v Elektronickej pobočke v prehľade návrhov.

Čítať celú odpoveď
Som poistenec, poslali ste mi email o schválení kúpeľného návrhu typu B, ale neposlali ste mi nič poštou. Odkazujete ma do Elekt

Ak sa k nemu chcete dostať kvôli tomu, že ho chcete zaslať do kúpeľov, tak tento problém je už vyriešený. Návrh nepotrebujete, pretože sme zabezpečili, že kúpele sa k nemu dostanú, keď im nadiktujete jedinečný kód. Nájdete ho v emaile alebo oznámení o schválení (Oznámenie o schválení/neschválení/doplnení kúpeľnej liečby), ktorý sme vám poslali. Ak návrh napriek tomu chcete/potrebujete vidieť, pomôžeme vám so zriadením Elektronickej pobočky, kde si môžete kedykoľvek pozrieť svoj kompletný návrh aj s prílohami.

Čítať celú odpoveď
Môžem si vybrať, do akých kúpeľov pôjdem?

Každé kúpele sa špecializujú na konkrétne choroby, túto špecializáciu treba rešpektovať.

Čítať celú odpoveď
Nedostal som schválený kúpeľný návrh poštou, čo mám robiť?

Ak ste od nás dostali e-mail o schválení kúpeľného návrhu, "papierový" návrh nepotrebujete.

Čítať celú odpoveď
Prečo ste prestali posielať návrhy klasickou poštou, ale len e-mailom? Čo ak nemám internet?

Nahradenie papiera elektronickou komunikáciou nám umožňuje váš kúpeľný návrh rýchlejšie posúdiť a schváliť. Elektronicky však komunikujeme iba s tými poistencami, ktorí nám uviedli svoj e-mail.

Čítať celú odpoveď
Ako sa dostanem k svojmu lieku, ak som dlžník bez nároku na úhradu inej ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti?

Liek vám lekáreň vydá, aj keď ste dlžník a nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Akurát si ho musíte zaplatiť sami.

Čítať celú odpoveď
Môže ma lekár/nemocnica/lekáreň odmietnuť ošetriť/vydať liek, ak som dlžník?

Nie, ale ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, majú právo si od vás za to pýtať úhradu. Pretože podľa zákona nemáte na preplatenie takejto starostlivosti od zdravotných poisťovní nárok.

Čítať celú odpoveď
Odkiaľ má lekár/lekáreň informáciu o tom, že som dlžník?

Lekáreň má aktuálne informácie od nás, naše softvéry sú prepojené a vymieňajú si aktuálne informácie o poistencoch Dôvery. Fakt, že ste dlžníkom, si môžete overiť aj vy na webstránke www.dovera.sk.

Čítať celú odpoveď
Som dlžník. Aké mám možnosti, ak chcem mať zdravotnú starostlivosť preplatenú?

Vyrovnajte si svoj dlh. Dlh môžete uhradiť v Elektronickej pobočke (dá sa platiť aj kartou a v reálnom čase je platba spracovaná), bankovým prevodom (spracovanie platby trvá do 5 dní) alebo ak to umožní lekár/lekáreň/nemocnica, tak priamo tam. Tam sa platba spracuje okamžite.

Čítať celú odpoveď
Uvidím vo svojej Elektronickej pobočke len vydané alebo aj predpísané, ale ešte nevydané lieky?

Zobrazujeme vám vydané aj predpísané, ale ešte nevydané lieky.

Čítať celú odpoveď
Prišla mi od vás notifikácia, že mi lekár predpísal nejaký liek. Ja som však u žiadneho lekára nebol, resp. žiaden liek mi nepre

Môžete podať reklamáciu (telefonicky, emailom, osobne na pobočke, poštou), v ktorej uvediete čo presne reklamujete. Predtým však potrebujeme od vás vedieť daný kontakt (email alebo mobil), dátum notifikácie. My následne preveríme, či náhodou nepatrí táto notifikácia niekomu z vašich rodinných príslušníkov, pre ktorých ste si k nám do evidencie nahlásili svoj kontakt (email alebo mobil).

Čítať celú odpoveď
Môžem si predpísané lieky vybrať naraz?

Nie. Pri opakovanom recepte je v danom čase možné vybrať maximálne 1 predpísanú dávku tak, ako ju lekár pri predpise uviedol. Každá dávka liekov bude dostupná až v čase podľa stanovenej preriódy na predpise, ktorú určil predpisujúci lekár.

Čítať celú odpoveď
Môžem si dodatočne vybrať nevyčerpané predpisy?

Nie. Ak uplynula doba platnosti opakovaného receptu, platí pre tento recept presne to isté, ako pre bežný recept. Pacient musí navštíviť svojho lekára a ten vykoná predpis znova, ak je to potrebné.

Čítať celú odpoveď
Musím isť pred výberom lieku na opakovaný recept k lekárovi?

Nie. Ak je stav pacienta stabilný a nie je nutná konzultácia s lekárom, stačí po uplynutí príslušnej doby zájsť do lekárne a vybrať si predpísané lieky. V prípade, že má pacient ťažkosti, postupuje štandarne a konzultuje svoj stav so svojim lekárom.

Čítať celú odpoveď
Je potrebné vytlačiť opakované recepty a dať ich pacientovi?

Nie. Opakovaný recept môže byť predpísaný len elektronicky. Pacient na výber nepotrebuje papierový recept.

Čítať celú odpoveď
Lekár mi predpísal lieky na opakovaný recept. Ako si ich mám vybrať?

Keďže opakovaný recept existuje iba v elektronickej podobe, postup je rovnaký ako výber len na základe elektronického preskripčného záznamu. Lekárnik postupuje v súlade so záknom a overí, či sú pre daného pacienta k dispozícii nevydané a platné recepty, ktoré je možné vydať. Lieky predpísané na opakovaný recept sa v zoznam nevydaných liekov objavia automaticky v čase, keď je výber možný. Pacient nemusí prísť presne v deň uplynutia periódy, ale vzhľadom na riadne dodržiavanie lekárom stanoveného liečebného režimu, si pacient vyberá lieky pravidelne.

Čítať celú odpoveď
Aké lieky je možné predpísať na opakovaný recept?

Zoznam liekov, ktoré nie je možné na opakovaný recept predpísať, stanovuje vyhláška. Na opakovaný recept nie je možné predpísať antibiotiká a psychotropné a omamné látky. Takisto nie je možné podľa platnej legislatívy na opakovaný recept predpísať liek, ktorý je pacientovi predpisovaný po prvýkrát.

Čítať celú odpoveď
Čo ak lekáreň/výdajňa nevie požadovaný liek/pomôcku/dietetikum v čase blokovania vydať?

Ak lekáreň/výdajňa požadovaný liek/pomôcku/dietetikum nevie dodať, blokovaný predpis odblokuje. Tým umožní jeho výdaj v inej lekárni. V tomto prípade musí lekáreň bezodkladne informovať pacienta. Preverenie dostupnosti lieku je potrebné realizovať v čo najkratšom čase a neblokovať recept v prípade, že lekáreň nemá istotu, že vie predmet predpisu dodať.

Čítať celú odpoveď
Prišla mi notifikácia o tom, že lekáreň mi objednala liek. Čo to je?

Našim poistencom posielame potvrdzujúcu notifikáciu na mobil alebo email o tom, že lekáreň im objednala liek a nie je možné ho vybrať v inej lekárni. Ak lekáreň náhodou nebude schopná objednaný liek skutočne dodať, elektronický predpis odblokuje pre inú lekáreň. Aj o tom vám pošleme notifikáciu. Tieto notifikácie si môžete vypnúť /zapnúť v Centre notifikácií v Elektronickej pobočke.

Čítať celú odpoveď
Ako má lekáreň postupovať v prípade, že nemá k dispozícii liek/pomôcku/dietetikum a bude ho objednávať?

Lekáreň/výdajňa sa môže s pacientom dohodnúť, že mu daný liek/pomôcku/dietetikum objedná a za týmto účelom jeho elektronický preskripčný záznam zablokuje. Blokovanie v softvéri je obdobou odobratia papierového predpisu alebo poukazu na účely objednania a následného výdaja v náhradnom termíne. Ak má pacient aj papierový recept/poukaz, lekáreň mu ho tak ako doteraz odoberie.

Čítať celú odpoveď
Ako má lekáreň od 1. 1. 2018 postupovať, ak pacient bude mať papierový recept/poukaz bez čiarového kódu?

Lekárnik najprv zadá rodné číslo pacienta do softvéru. Je totiž možné, že lekár vytvoril elektoronický záznam až po vzniku papierového receptu/poukazu (napr. pri návštevnej službe alebo z technických príčin). Iba ak softvér nezobrazí žiaden elektronický predpis, lekárnik spracuje papier tak ako doteraz a vydá liek/pomôcku/dietetikum podľa papiera.

Čítať celú odpoveď
Ako má lekáreň od 1. 1. 2018 postupovať, ak pacient nebude mať papierový recept/poukaz, ale iba elektronický?

Buď si načíta čiarový kód predpisu alebo rodného čísla z mobilnej aplikácie Dôvera, alebo do softvéru zadá rodné číslo pacienta. Po zadaní rodného čísla sa v softvéri zobrazia všetky platné, ešte nevybrané predpisy. Lekárnik pracuje s tým, ktorý si pacient prišiel vybrať.

Čítať celú odpoveď
Čo má z nových kontrol pacient? Nezhoršujú mu dostupnosť liekov?

Nie, kontroly práveže myslia na pacienta v tom, že  zabraňujú chybným predpisom a zvyšujú tak bezpečnosť a kvalitu liečby. Poistenci budú musieť menej často chodiť z lekárne naspäť k lekárovi, pretože urobil pri predpise chybu – softvér mu predpis ani neumožní vytvoriť, kým chybu neodstráni.

Čítať celú odpoveď
Aká je platnosť receptov/poukazov s čiarovým kódom?

Platnosť je stanovená legislatívou (24 hodín, 3 dni, 7 dní, 90 dní)  a na týchto ustanoveniach sa nič nemení. Od 1.1.2019 sa však do legislatívy dopĺňajú  dve nové skupiny liekov a IPL so špecifickým spôsobom výroby a dodania, pre ktoré platia lehoty pre výdaj a teda aj platnosť receptov 30 dní, resp. 60 dní. Ministerstvo zdravotníctva však musí zašpecifikovať zoznam týchto liekov v pripravovanej vyhláške. Ak si liek v plnej výške hradí pacient, platnosť takéhoto predpisu je 30 dní.

Čítať celú odpoveď