Platia staré preukazy Apollo, Sideria a Vzájomná zdravotná poisťovňa?

Aktualizované: 05. 03. 2012

Preukazy poistencov všetkých zlúčených poisťovní sú stále v platnosti. Všetci zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú o tejto skutočnosti informovaní, nie je preto dôvod preukazy meniť. Rovnako je to aj v prípade vydania liekov v lekárni.

Z uvedeného dôvodu sme preto preukazy plošne nemenili. Ak si však želáte preukaz poistenca vymeniť, vymeníme vám ho na počkanie v ktorejkoľvek pobočke.


Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Čo sa deje s prihláškou, keď ju k vám podám?
Po tom, čo prijmeme vašu prihlášku, požiadame Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aby overil všetky jej náležitosti. Po jeho kladnom vyjadrení vašu prihlášku potvrdíme. Následne od nás dostanete poštou uvítací balíček s preukazom a užitočnými informáciami pre nových klientov. Čítať celú odpoveď
Ako môžem najjednoduchšie podať prihlášku?

Najjednoduchšie je zatelefonovať na našu Zákaznícku linku 0850 850 850 a nadiktovať operátorovi vaše údaje. Operátor vyplní prihlášku za vás a pošle vám ju kuriérom. Ak ju vyplnil správne a s údajmi v nej súhlasíte, prihlášku podpíšte a kuriér ju opäť doručí k nám. Za kuriéra nič neplatíte. Platíte iba cenu miestneho hovoru na Zákaznícku linku.

Prihlášku môžete vyplniť aj elektronicky. Vytlačenú papierovú verziu vám zašleme na podpis kuriérom presne tak, ako je opísané vyššie.

Prihlášku môžete podať aj osobne v ktorejkoľvek z našich pobočiek alebo ju vyplniť, podpísať a zaslať poštou na adresu:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra

Čítať celú odpoveď