Preplatíte mi pomôcku vyrobenú a dovezenú zo zahraničia?

Aktualizované: 29. 03. 2012

Individuálne zhotovenú pomôcku zo zahraničia vám preplatíme v týchto prípadoch:

  • dostali ste ju počas ošetrenia v zahraničí ako akútny pacient (napríklad sa vám stal úraz),
  • absolvujete vopred schválenú plánovanú starostlivosť v zahraničí.

Schvaľujeme takú pomôcku, pri ktorej lekári preukážu, že sa nedá získať či vyrobiť na Slovensku.

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Pokazil sa mi načúvací aparát. Čo mám robiť?

Aparát je možné opraviť. Postup je nasledovný:

  1. Lekár vám predpíše poukaz na opravu.
  2. Ten odnesiete do opravovne.
  3. Opravovňa vám vystaví kalkulačný list.
  4. Ten nám donesiete a my ho odsúhlasíme.
Čítať celú odpoveď
Ako je to s úhradou kompresívnych pančúch?

Pančuchy sa delia na lýtkové, polostehenné, stehenné a pančuchové nohavice, pričom pri každom z nich rozlišujeme 4 triedy kompresívneho účinku. Najľahší typ nepreplácame.

Máte nárok na dva páry za rok.

V každej skupine je minimálne jeden druh plne hradený zdravotnou poisťovňou, pri ostatných poistenec dopláca.

Ak ide o individuálne vyrábané pomôcky, je stanovená presná výška úhrady zdravotnej poisťovne a prípadný zvyšok doplácate vy.

Predpisovať pančuchy môžu angiológ, cievny chirurg, chirurg, internista, v niektorých prípadoch dermatológ, gynekológ, ortopéd, rehabilitačný lekár a onkológ.

Čítať celú odpoveď
Koľko mi zdravotná poisťovňa preplatí na ortopedickú obuv?

S každou výdajňou ortopedicko-protetických pomôcok máme individuálne zmluvne dohodnuté ceny jednotlivých ortopedicko-protetických pomôcok. Zdravotná poisťovňa hradí značnú časť ceny väčšiny predpísaných zdravotníckych pomôcok. Podľa zákona je však pre dospelých pacientov povinná spoluúčasť pri výdaji (kúpe) ortopedickej obuvi vo výške 23,24 eur a pre pacientov do 18 rokov veku vo výške 16,60 eur. Doplatok uhradíte pri výdaji (kúpe) obuvi priamo vo výdajni.

Čítať celú odpoveď
Kto stanovuje sumu, ktorú mi pri pomôcke preplatíte a čo si platím sám/sama?

Rozhoduje o tom ministerstvo zdravotníctva na základe odporúčaní kategorizačnej komisie. Zoznam kategorizovaných liekov vychádza každý mesiac, zdravotníckych pomôcok a dietetík  každý švrťrok. Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru vychádza ako Opatrenie ministerstva zdravotníctva podľa potreby.
Aktuálne informácie o úhradách za zdravotnícke pomôcky ministerstvo zverejňuje na tejto svojej stránke.

Čítať celú odpoveď
Ako si mám zistiť, koľko budem doplácať na pomôcku?

Lekár, ktorý vám pomôcku predpisuje, je zo zákona povinný informovať vás aj o možných doplatkoch. Ak si chcete túto informáciu preveriť, môžete tak urobiť na internete - zapamätajte si kód vašej pomôcky a vyhľadajte si ho v zozname pomôcok na tejto stránke ministerstva zdravotníctva.

Vysvetlivky ku skratkám, ktoré v zozname pomôcok nájdete:

AKC – plná cena
UZP – úhrada zdravotnou poisťovňou
DOP – doplatok pacienta

Čítať celú odpoveď
Kto rozhoduje o tom, aký druh pomôcky dostanem?

Konkrétny typ pomôcky určuje váš ošetrujúci lekár. Ten na základe vášho zdravotného stavu rozhodne, čo vám najviac vyhovuje.

Čítať celú odpoveď