Aké máte zmluvné podmienky pre poskytovateľov?

Aktualizované: 05. 04. 2012

Kritériá na uzatváranie zmlúv máme stanovené odlišne pre ústavnú zdravotnú starostlivosť a pre inú ako ústavnú zdravotnú starostlivosť. Podrobné informácie nájdete na našej úradnej tabuli.

 

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Kedy najskôr od podpisu je zmluva účinná?

Zmluva je účinná najskôr prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej zverejnení na našom webe. Prípadne aj neskôr, ak sa tak dohodneme.

Konkrétny príklad: Zmluvu podpíšeme 5. apríla 2020. My ju zverejníme 6. apríla 2020. Naším zmluvným poskytovateľom ste najskôr od 1. mája 2020, prípadne neskôr, ak sme sa na neskoršej účinnosti dohodli.

Čítať celú odpoveď
Chcel by som s vami spolupracovať ako zmluvný lekár. Čo mám urobiť?

Ak máte záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera, prípadne poskytujete lekárenskú starostlivosť, je potrebné podať písomnú žiadosť. Aktuálne žiadosti o uzatvorenie zmluvy nájdete na tejto stránke. Žiadosť vyplňte a pošlite na našu korešpondenčnú adresu:


DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.,
Cintorínska 5
949 01 Nitra.


Odpoveď vám pošleme do 30 dní. Žiadosť môžete priniesť aj do ktorejkoľvek krajskej pobočky Dôvery.

Čítať celú odpoveď