Mením bydlisko. Musím vám zmenu adresy oznámiť?

Aktualizované: 27. 04. 2016

Akúkoľvek zmenu, či už ide o zmenu adresy vášho trvalého bydliska, korešpondenčnej adresy, telefonického alebo e-mailového kontaktu nie ste povinný nám oznámiť, ale odporúčame vám, aby ste tak urobili. Uľahčí to našu vzájomnú komunikáciu v budúcnosti a všetky informácie sa k vám dostanú včas.

O zmenách nás môžete informovať:

 

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Má živnostníčka povinnosť ohlásiť zdravotnej poisťovni, že začala materskú dovolenku?

Začatie alebo skončenie poberania materského alebo rodičovského príspevku oznamujú zdravotnej poisťovni elektronicky štátne inštitúcie (Sociálna poisťovňa alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny), preto ich živnostníčka už nemusí oznamovať.
Živnostníčka počas poberania materského nemusí ani platiť preddavky na poistné.

Čítať celú odpoveď
Aké číslo má vaše call centrum?

Naša Zákaznícka linka je vám k dispozícii na čísle 0850 850 850. V prípade, že voláte zo zahraničia, tak na čísle +421 37 77 22 278.

Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti máme zriadenú špeciálnu Linku pre poskytovateľov 0800 150 155.

Čítať celú odpoveď
Kde nájdem telefónne čísla pobočiek?

Ak nás potrebujete kontaktovať telefonicky, využite našu Zákaznícku linku 0850 850 850. Operátori vám zodpovedia vaše otázky, v prípade komplikovanejších problémov ich budú riesiť s našimi kolegami - špecialistami.

Nemusíte sa obávať, na vyriešenie vášho problému alebo zodpovedanie otázky nie je nutné komunikovať priamo s konkrétnym zamestnancom pobočky. 

Naši zamestnanci v pobočkách sa primárne venujú klientom, ktorí do pobočky prídu osobne, nevybavujú telefonáty.

Čítať celú odpoveď
Ako sa k vám dovolám zo zahraničia?

 V prípade, že ste v zahraničí, využite telefónne číslo +421 37 77 22 278.

Čítať celú odpoveď
Môžem zmenu údajov nahlásiť aj za iných členov rodiny?

Osobné údaje za dospelých poistencov je možné zmeniť len na základe ich osobnej žiadosti. V prípade, ak chcete aktualizovať informácie pre neplnoleté deti, urobiť tak môžete e-mailom na adrese info@dovera.sk, osobne v ktorejkoľvek pobočke alebo poštou na adrese DÔVERA zdravotná poisťovňa, Cintorínska 5, 949 01 Nitra.

V prípade, ak ste splnomocnený konať v mene dospelej osoby, môžete o zmenu požiadať všetkými vyššie uvedenými spôsobmi. Oskenované plnomocenstvo nám pošlite v prípade podania žiadosti e-mailom, ak sa rozhodnete pre osobnú návštevu, zoberte si ho so sebou.

Čítať celú odpoveď