Ako získam službu Bezpečné lieky? Je zadarmo?

Aktualizované: 14. 11. 2013

Služba je zadarmo a dostupná v Elektronickej pobočke.

Využívanie služby bez Elektronickej pobočky teda nie je možné. Je to z toho dôvodu, že Elektronická pobočka je chránená a pracuje v zabezpečenom IT prostredí, ktoré je dôležité na ochranu osobných údajov pacientov.

 

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Zobrazujete interakciu aj u pacienta, ktorého sa netýka?

Interakcie zobrazujeme u všetkých pacientov, ktorí si vybrali v lekárni oba interagujúce lieky v rozpätí 7 dní. Je pravda, že niektoré interakcie sa uvádzajú len pri istej diagnóze (napr. zlyhávanie srdca). Keďže však nemáme dôveryhodný zdroj dát o diagnózach pacientov, upozornenie na možnú interakciu zobrazujeme bez ohľadu na diagnózu. Samozrejme, lekár v Elektronickej pobočke vidí, že daná interakcia sa dotýka len konkrétnej diagnózy a môže podľa toho komunikovať s pacientom. Na prepojení interakcií a diagnóz pracujeme.

Čítať celú odpoveď
Ako môžem reklamovať chyby v službe Bezpečné lieky?

Urobiť tak môžete zaslaním e-mailu na adresu bezpecnelieky@dovera.sk alebo zaslaním podnetu priamo zo svojej Elektronickej pobočky.

Čítať celú odpoveď
Lieky v interakcii som predpísal vedome, je to žiaduca interakcia. Chcete tým povedať, že som urobil chybu?

Nie, účelom služby nie je hodnotiť lekárov, ale informovať lekárov a hlavne poskytnúť im pomoc pri predpisovaní liekov.

Čítať celú odpoveď
Hrozí mi nejaká sankcia, ak mám interakcie?

Nie, účelom služby Bezpečné lieky, v ktorej vidíte svoje interakcie, nie je sankcionovať lekárov ani im dávať pokuty. Služba vám má pomôcť pri predpisovaní liekov a poskytnúť vám informácie o liekoch vašich pacientov, ktoré ste doteraz nemali a nemohli pri liečbe zohľadniť.

Čítať celú odpoveď
Ja o interakcii viem, je žiaduca, pacienta monitorujem. Prečo mi ju teda zobrazujete?

Ak sledujete pacienta a kontrolujete možné riziká vyplývajúce zo žiaducej (vedomej) interakcie jeho liekov, je to správne. Práve o to ide, aby tak postupoval každý lekár. Považujeme to za profesionálny odborný prístup.

Čítať celú odpoveď
Prečo informácie o interakciách poskytujete aj pacientom?

Sme presvedčení, že pacienti majú právo tieto informácie vedieť. Zároveň tým pomáhame aj lekárom a posilňujeme ich autoritu. 

Čítať celú odpoveď
Čo mám robiť, keď lieky v interakcii predpísal alebo odporúčal iný lekár?

Máte niekoľko možností. Niekedy  nemusíte meniť preskripciu, postačí monitorovanie nežiaducich účinkov, kontrola laboratórnych parametrov, úprava dávkovania lieku alebo jednoduchý lekársky výkon. Ak je treba zmeniť liečbu, vysvetlite pacientovi podrobne, čo to pre neho znamená a čo tým dosiahnete. Otázky, ktoré môžu situáciu ale aj odpoveď navodiť: Ide o liek na akútny stav? Bral pacient liek krátkodobo alebo dlhodobo? Mal/nemal upravené dávkovanie? Má/nemá poruchu eliminačných orgánov? Má/nemá kontrolovaný napr. tep, tlak...atď.

V prípade, že so zmenou vami predpísaného lieku je problém, nemáte napr. liečebnú alternatívu alebo ide o komplikovaný prípad, odporúčame komunikáciu a konzultáciu s lekárom, ktorý odporučil/predpísal druhý liek v interakcii, aby ste sa dohodli na liečebnom postupe.

Čítať celú odpoveď
Aké interakcie vlastne služba zobrazuje?

Zobrazuje iba tri najzávažnejšie stupne interakcií, teda 4, 5 a 6. Za interakciu pritom považujeme vzájomné ovplyvňovanie sa dvoch liekov vydaných pacientovi alebo podaných v ambulancii v 7-dňovom intervale.

Čítať celú odpoveď
Aj ostatní lekári vidia, čo predpisujem? Nie je to v rozpore s legislatívou?

Nie je. Cieľom tejto služby je zvýšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom, pri ktorej sa predpokladá výmena potrebných informácií. Služba je nastavená tak, aby ste videli všetky predpísané lieky a interakcie svojich pacientov za 24 mesiacov dozadu. Bez ohľadu na to, či ste tieto lieky predpísali/podali, resp. liekové interakcie vytvorili vy alebo iný lekár. Platí to aj opačne.

Čítať celú odpoveď
Pre aké lieky sa dajú overiť interakcie?

Pre všetky, ktoré nám vykázali naši zmluvní poskytovatelia, okrem voľnopredajných a receptových, ktoré si v plnej výške platí pacient.

Čítať celú odpoveď
Podľa čoho služba vyhodnocuje konkrétne interakcie?

Vychádza z overenej databázy interakcií od českej spoločnosti Infopharm, ktorá ju dodávala napríklad aj českej Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Odborníci v Infopharm databázu pravidelne aktualizujú na základe klinických štúdií a praxe.

Čítať celú odpoveď
Čo všetko vďaka službe Bezpečné lieky vidím?
  • údaje o predpísaných liekoch ošetrujúcimi lekármi pacienta (aj o liekoch podaných v ambulancii - napr. cytostatikách),
  • liekové interakcie pacienta aj s odbornými informáciami o interakcii,
  • vyhľadávač interakcií,
  • svoje štatistiky interakcií a porovnanie s kolegami vo vašej odbornosti.
Čítať celú odpoveď