Má živnostníčka povinnosť ohlásiť zdravotnej poisťovni, že začala materskú dovolenku?

Aktualizované: 17. 01. 2014

Začatie alebo skončenie poberania materského alebo rodičovského príspevku oznamujú zdravotnej poisťovni elektronicky štátne inštitúcie (Sociálna poisťovňa alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny), preto ich živnostníčka už nemusí oznamovať.
Živnostníčka počas poberania materského nemusí ani platiť preddavky na poistné.

 

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Môžem zmenu údajov nahlásiť aj za iných členov rodiny?

Osobné údaje za dospelých poistencov je možné zmeniť len na základe ich osobnej žiadosti. V prípade, ak chcete aktualizovať informácie pre neplnoleté deti, urobiť tak môžete e-mailom na adrese info@dovera.sk, osobne v ktorejkoľvek pobočke alebo poštou na adrese DÔVERA zdravotná poisťovňa, Cintorínska 5, 949 01 Nitra.

V prípade, ak ste splnomocnený konať v mene dospelej osoby, môžete o zmenu požiadať všetkými vyššie uvedenými spôsobmi. Oskenované plnomocenstvo nám pošlite v prípade podania žiadosti e-mailom, ak sa rozhodnete pre osobnú návštevu, zoberte si ho so sebou.

Čítať celú odpoveď