Nemocnice nahlásia pacienta na čakaciu listinu vtedy, ak ho v niektorej z týchto diagnóz nestihnú hospitalizovať do troch mesiacov.

Dôvera ako jediná zdravotná poisťovňa eviduje takmer všetkých pacientov cez online spojenie s nemocnicou – systém HospiCOM. Termín plánovaného zákroku je dohoda medzi nemocnicou a pacientom.

Cieľom Dôvery je, aby bol tento proces transparentný a aby nedochádzalo k individuálnym uprednostňovaniam. Všetky plánované hospitalizácie evidujeme a schvaľujeme tak, aby bolo dodržiavané poradie. Zohľadňujeme pritom kapacitné možnosti konkrétnych nemocníc aj disponibilné zdroje.