• minimálny preddavok 76,44 €
  • maximálny preddavok - neurčený

Osoby so zdravotným postihnutím 41 % a viac platia z týchto preddavkov polovicu - 38,22 €.

Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Kalkulačku odvodov na tejto stránke.