DO.82.05_Kampan Slzy_Dievca.jpg Do troch rokov chlapčeka rodičia poznali len radosti z nového prírastku do rodiny. Nečakane vysoké teploty si však jedného dňa vyžiadali hospitalizáciu, a ako sa neskôr ukázalo, boli pravdepodobne spúšťačom ochorenia známeho ako diabetes mellitus 1. typ. Nastal tvrdý režim, odriekanie a pravidelné meranie hladiny cukru v krvi vo dne aj v noci. Zo sedemročného Marka sa medzitým stal športový nadšenec a o to viac mu chronické ochorenie strpčovalo život. Aktívne deti s diabetom totiž mávajú veľmi často hypoglykémie (znížená hladina cukru), predovšetkým neskoro večer a nadránom. Nočné „hliadky“ a budenie chlapca zo spánku pre neustále kontrolné merania boli preto každodennou súčasťou rodinného života. „Život bez používania kontinuálneho monitoringu cukru v krvi, ktorý vďaka špeciálnemu senzoru dokáže zvukovým alarmom upozorniť, ak cukor začne prudko klesať či naopak stúpať, si nedokážeme predstaviť,“ vysvetľuje matka Daniela. Jeden senzor však vydrží šesť dní a zdravotná poisťovňa môže zo zákona hradiť len ich obmedzený počet. Markova mamina preto požiadala o príspevok cez grantový program Bojovníci za zdravie, vďaka ktorému dokúpila zvyšok zdravotníckych pomôcok na celý rok. Pravidelné merania každé dve hodiny vo dne aj v noci tak skončili. 

web.jpg

Bojujte o zdravie ako Marek

Unikátny grantový program Bojovníci za zdravie dáva príležitosť našim poistencom získať peniaze na liečbu, zákrok, liek či zdravotnú pomôcku, ktorá nie je zo zákona hradená z verejných zdrojov. Až do 8. októbra prijímame žiadosti o príspevok na www.bojovnicizazdravie.sk   
Grant môžu získať poistenci Dôvery bez ohľadu na vek, pričom za deti do 18 rokov alebo hendikepované osoby podáva žiadosť ich zákonný zástupca. Výška žiadaného finančného príspevku je neobmedzená, avšak jej opodstatnenie posúdia odborníci z oblasti medicíny.
Treba splniť 2 podmienky
- Osoba, na ktorej liečbu budú financie použité, musí byť poistencom Dôvery.
- Liečba alebo pomôcka nie je hradená (alebo len čiastočne hradená) z verejného zdravotného poistenia. 

Ako získať grant
  • Navštívte stránku www.bojovnicizazdravie.sk.
  • V čase od 1. septembra do 8. októbra vyplňte elektronickú prihlášku, kde podrobne popíšte svoju zdravotnú aj finančnú situáciu.
  • Za deti do 18 rokov alebo hendikepované osoby podáva žiadosť ich zákonný zástupca.
  • Nezabúdajte na podmienku, že dieťa alebo hendikepovaná osoba musia byť poistení v Dôvere.
Čo môžete žiadať

Vybraným žiadateľom poskytneme grant, ktorý môžu použiť napríklad na:
-    úhradu liekov alebo zdravotnej pomôcky, ktorú si pacienti hradia sami alebo na ne doplácajú;
-    rehabilitáciu alebo rekonvalescenciu;
-    zdravotnú starostlivosť absolvovanú v zahraničí;
-    absolvovanie operácie, zákroku alebo pooperačnej liečby.

Priebeh schvaľovania

Všetky žiadosti starostlivo a odborne posúdime. V prvom kole sa hodnotenia ujmú špecialisti  z oblasti medicíny - lekári a farmaceuti. Každú žiadosť prečítajú, posúdia zdravotný stav nášho poistenca a posunú do druhého kola vybraných uchádzačov. Následne žiadosti posúdia garanti z Nadácie pre deti Slovenska, ktorí majú s pomocou a s transparentným prerozdeľovaním financií viac ako 20-ročné skúsenosti.
Administrátorom grantového programu je Nadácia pre deti Slovenska.
DO.82.05_Kampan Slzy_bigboard_1.jpg