Viac pre zdravie našich poistencov

Grantový program Dôvera štartuje už svoj 4. ročník. Ak potrebujete získať finančný príspevok na zlepšenie svojho zdravia, absolvovanie rehabilitácie, operácie, nákup liekov či zdravotných pomôcok, ktoré sa zo zdravotného poistenia neuhrádzajú, pošlite nám svoju žiadosť do 15. marca. 

Publikované: 15. 02. 2016

Ako jediná zdravotná poisťovňa máme pre svojich poistencov vlastný Grantový program Dôvera. Môžete nás v ňom požiadať o pridelenie finančného príspevku a použiť ho na zlepšenie svojho zdravotného stavu alebo kvality života. Ak ste nezisková organizácia, tak aj na realizáciu projektu v oblasti zdravia alebo prevencie pred ochoreniami.

Za štyri roky sme prostredníctvom grantového programu pomohli už 150 žiadateľom. Medzi jednotlivcov aj organizácie sme rozdelili viac ako 133-tisíc eur. Vďaka nim mnoho našich poistencov absolvovalo potrebnú rehabilitáciu či operáciu, zakúpilo si zdravotnú pomôcku alebo lieky nehradené z verejného zdravotného systému. Mnoho škôl, klubov a domovov sme vybavili zdravotnými pomôckami, financovali terapie pre hendikepovaných či zrenovovali ich priestory.

Prevencia lepšia ako liečba

Na jednej strane pomáhame chorým a hendikepovaných ľuďom, no rovnako je v našom záujme podporiť aj tých, ktorí sa o svoje zdravie starajú. Príspevky z grantového programu preto mnoho organizácií využilo aj na nákup športových pomôcok, pravidelné pohybové aktivity pre deti aj dospelých či na organizáciu športových podujatí.

Grantový program pre nás spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Máme spoločný cieľ - pomáhať, podporovať a skvalitňovať život detí a mladých ľudí na Slovensku. Vďaka našej vzájomnej spolupráci je rozdeľovanie financií transparentné a pomoc sa vždy dostane k tým, ktorí ju potrebujú. Viac o podmienkach programu sa dozviete na tejto stránke.

Zapojte sa

Do 15. marca máte možnosť zaslať svoju elektronickú žiadosť a získať pre seba, svojho blízkeho či združenie grant vo výške až 1.000 eur. Žiadosť o finančný príspevok spoločne so všetkými informáciami a podmienkami nájdete na tejto stránke.

Dôležité termíny jarného kola Grantového programu Dôvera

  • do 15.marca 2016: príprava a odosielanie žiadostí, konzultácie
  • marec - apríl 2015: hodnotenie žiadostí zo strany NDS, ZP Dôvera a externých odborníkov
  • máj 2016: vyhlásenie výsledkov jarného kola, zmluvný proces
  • jún – december 2016: realizácia projektov

Grantový program sa rozšíri

Pre všetkých individuálnych žiadateľov chystáme od apríla tohto roku zmeny v Grantovom programe. Po novom sa zvýši výška príspevku pre žiadateľa, ale aj počet celkovo podporených žiadateľov, ktorým príspevok poskytneme. Získané financie budú môcť tak, ako doteraz použiť na riešenie svojich zdravotných problémov, úhradu rekonvalescencie, zákrokov či operácií, na nákup zdravotných pomôcok a liekov, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

Pre žiadateľov – organizácie bude aj naďalej fungovať Grantový program Dôvera tak, ako doteraz. Viac informácií sa dozviete už onedlho.