V jarnom kole Grantového programu Dôvera podporíme 15 žiadateľov

V 4. ročníku grantového programu opäť rozdelíme takmer 14.000 eur medzi individuálnych žiadateľov aj organizácie.

Publikované: 12. 05. 2016

V jarnom kole Grantového programu Dôvera podporíme 15 žiadateľov O pomoc nás v jarnom kole požiadalo spolu viac ako 170 žiadateľov. Nakoniec sme v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska, ktorá pre nás grantový program spravuje, vybrali 5 individuálnych žiadostí a 10 žiadostí od organizácií, ktoré podporíme celkovou sumou 13.974 eur.

Aj takto sa zdravotná poisťovňa Dôvera snaží pomôcť svojim poistencom, ktorí potrebujú finančné prostriedky na zlepšenie svojho zdravotné stavu alebo organizáciám na financovanie zmysluplných projektov v oblasti zdravotníctva a prevencie pred ochoreniami.

Viac o podmienkach Grantového programu Dôvera a spôsobe žiadania o grant sa dozviete na tejto stránke.

Podporení individuálni žiadatelia

Podporený žiadateľ
Kraj
Výška podpory (eur)
Účel podpory
Karina V.
Prešovský
 1.000
Rehabilitačný pobyt v Adeli Centre Piešťany
Sára T.
Banskobystrický
   600
Rehabilitácia v Čechách
Žofia M.
Prešovský1000
Rehabilitačný pobyt v Centre Liberta V Košiciach
Michal P.
Bratislavský
 1000
Zakúpenie načúvacích prístrojov
Jozef C.
Banskobystrický  720
Vitamínové doplnky, náhrada cestovného pre onkologického pacienta

Podporené organizácie

Podporený žiadateľ
Kraj
Výška podpory (eur)
Účel podpory
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Kampino
Bratislavský
904
Zakúpenie infračervenej amethystovej podložky
Materská škola
Banskobystrický
1.000
Zakúpenie terapeutických pomôcok do multisenzorickej miestnosti
Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o.
Banskobystrický900
Zakúpenie pomôcok pre 15 rodín s predčasne narodenými deťmi
ŠK KAJAK
Trnavský
1.000
Podpora športovania pre telesne hendikepovaných
Fakultná nemocnica Trnava
Trnavský
1.000
Zakúpenie exteriérových rehabilitačných pomôcok
Sociálny Prešov
Prešovský
850
ušitie a distribúcia hravých rúšok pre onkologických pacientov a zdravotnícky personál
Archa, n.o.
Trnavský1.000
Zdravotné pomôcky pre ľudí s mentálnym a telesným postihnutím
Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže
Prešovský1.000
Zriadenie multisenzorickej miestnosti pre zrakovo postihnuté deti
Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus
Trnavský1.000
Zakúpenie špeciálneho handbiku pre ľudí so zdravotným znevýhodnením
Škola športu LABRADOR
Banskobystrický
1.000
Podpora pravidelných športových krúžkov a letného táboru

Ďalšie kolo Grantového programu Dôvera spustíme už v septembri. Vzhľadom na veľký počet žiadateľov a rastúci záujem o príspevok sme sa rozhodli ponechať Grantový program Dôvera pre žiadateľov spomedzi organizácií. Pre individuálnych žiadateľov sme zriadili nový grantový program Bojovníci za zdravie. Zároveň sme niekoľkonásobne navýšili finančné prostriedky na podporu vybraných žiadateľov.