Podpore zdravia a prevencii venujeme 14 tis. €

Organizácie opäť využili možnosť, ktorú im dva krát do roka ponúka zdravotná poisťovňa Dôvera. Do grantového programu prihlásili svoje projekty, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života ľudí. Aj tentoraz sme podporili 16 z nich sumou do 1 000 €  

Publikované: 17. 05. 2017

Prihlásilo sa 66 žiadateľov, z ktorých väčšinu tvorili mimovládne neziskové organizácie, školy, sociálne a zdravotnícke zariadenia. Hlavným cieľom bolo navrhnúť projekt zameraný na podporu zdravia, prevencie, športu a vzdelávania, skvalitnenie liečby, terapie alebo voľnočasových aktivít pre deti.

Podpore zdravia a prevencii venujeme 14 tis. € Tak ako každý rok ani tentoraz nebol výber jednoduchý. Nakoniec sme sa rozhodli pre 16 z nich, ktorým  v jarnom kole Grantového programu Dôvera udelíme dotáciu v celkovej výške 14 000 €. Tieto peniaze pomôžu danej komunite naštartovať svoj program a rozbehnúť v praxi. Zdravotnej poisťovni Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska sa tak už 5 rokov darí  prostredníctvom jedinečných projektov zvyšovať úroveň života tam, kde to potrebujú. 

Jarným kolom sme otvorili už piaty ročník úspešného Grantového programu Dôvera. Niekoľkoročná tradícia a vyše 140 podporených projektov nás utvrdili v tom, že to, čo robíme má zmysel. Dovolím si tvrdiť, že bez našej pomoci by mnohé zdraviu prospešné projekty z dôvodu nedostatku financií nemohli vzniknúť, prípadne pokračovať. Kvalitná liečba, moderné relaxačné metódy či terapie alebo športové a zážitkové aktivity by mali byť dostupné pre všetkých a o to sa aj týmto grantovým programom snažíme,“ hovorí Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvery.

Podporené organizácie
Podporený žiadateľ
Kraj
Výška podpory (eur)
Účel podpory
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Bratislavský995
Intenzívny skupinový pobyt ľudí, ktorí následkom úrazu alebo choroby prišli o zrak.
Detská ozdravovňa Kremnické Bane
Banskobystrický710
Liečebný proces pre skupiny detí, ktoré majú problémy so správnym držaním tela.
OZ NepocujuceDieta.sk
Bratislavský1 000Rodičom detí s poruchou sluchu poskytnúť poradenstvo v spolupráci s odborníkmi a zabezpečiť potrebné prostriedky na rozvoj a pomoc svojmu dieťaťu. 
NsP Sv. Jakuba, n.o.
Prešovský kraj
1 000
Infúzna pumpa pre detské oddelenie
HANSTrnavský1 000
Aktivity na rozvoj sociálnych zručností, sebavedomia a komunikácie pre deti s Aspergerovým syndrómom
Občianske združenie JASIV
Banskobystrický1 000
DIVÍNSKY BOYARD pre deti spojený so vzdelávaním prevencie kriminality, súťažami a pobytom detí v prírode
OčkolandiaTrenčiansky597
Kúpa športových a relaxačných pomôcok pre pobytové tábory deťom z detských domovov, krízových a reedukačných centier.
Centrum voľlného času sv. Jána Pavla II
Prešovský1 000
"Rozveseliť" deti v inkubátoroch a povzbudiť ich mamy po predčasnom a rizikovom pôrode ručne výrobenými vecičkami
SPOSA TuriecŽilinský926
Pomoc osobám s autizmom
Detská farma a dielne Davidov a Filipov Dvor
Nitriansky1 000
Kúpa koňa na účely hipoterapeutickej terapie  od narodenia - až po starobu.
Dlhovekosť
Bratislavský
900Záhrada zmyslov v psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku
Bublina
Bratislavský1 000Zorganizovanie 3 dňového splavu pre deti z detských domovov.
Úsmevy pre deti – pomoc onkologicky chorým deťom
Trenčiansky
994
Sobotná akcia plná JUMPINGU a dobrej nálady
Bez bariér, n.o.
Prešovský973
Vedenie mladých ŤZP ľudí a seniorov k zdravej životospráve a vytvoreniu si pozitívneho vzťahu k fyzickej aktivite
Spojená škola, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou
Prešovský
540
Muzikoterapia pre deti s autizmom
Základná škola na Ul. Eliáša Lániho v Bytči
Žilinský564
Telovýchovnolekárska prehliadka spojená s diagnostikou trénovanosti pre atleticky nadané deti.