Výzva pre všetky komunity. Jarné kolo pomoci je tu

Zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska vyhlasuje jarné kolo šiesteho ročníka grantového programu Dôvera. Projekty zamerané na zdravie, prevenciu, šport majú šancu získať sumu do 1 000 eur.

Publikované: 20. 02. 2018

Prihlásiť sa môžu školy, mimovládne organizácie, samosprávy, sociálne alebo zdravotnícke zariadenia, ktoré na rozbeh svojich dobročinných aktivít potrebujú finančnú podporu. Grantový program Dôvera je tu pre všetkých, ktorí sa snažia vytvárať kvalitné podmienky pre znevýhodnených, sociálne slabších či chorých. Stačí vyplniť elektronickú žiadosť do 20. marca cez online aplikáciu a predstaviť nám svoj projekt a cieľovú skupinu, ktorej je pomoc určená. 

Viac o podmienkach grantového programu nájdete na tejto stránke

Príklad podporeného projektu

Výzva pre všetky komunity. Jarné kolo pomoci je tu Vlani získal podporu aj projekt s názvom Náš svet občianskeho združenia HANS v Piešťanoch. Občianske združenie zakladá rodinné centrá po celom Slovensku, v ktorých vypĺňajú vákuum v starostlivosti a podpore detí s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom. Pomáhajú im rozvíjať sociálne zručnosti, sebavedomie a komunikovať s okolím. Psychosociálne aktivity a doplnková liečba ako je canisterapia a muzikoterapia zase napomáhajú redukcii úzkosti, problémového správania a vysokej hladiny stresu.

Harmonogram

  • 20. február – 20. marec 2018: prijímanie žiadostí
  • marec / apríl 2018: vyhodnotenie žiadostí zo strany Nadácie pre deti Slovenska, zdravotnej poisťovne Dôvera a odborníkov
  • máj 2018: vyhlásenie výsledkov, zmluvný proces
  • jún – december 2018: realizácia projektov / možnosť čerpať príspevok
  • jún – december 2018: priebežné správy z realizácie projektov / monitoring
  • do 31. januára 2019: vyúčtovanie využitia príspevku, záverečné správy

Kontaktná osoba - Karin Vaňátková

Telefonicky:
na čísle +421 (02) 5263 6471
E-mailom:na adrese karin@nds.sk