Koho podporujeme?

GP Dovera.jpg Požiadať o podporu nás môžu:

Organizácie, a to:

 • Mimovládne  organizácie, samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán a nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva. Za organizáciu bez právnej subjektivity (napr. škola, pobočka mimovládnej organizácie) žiadosť o finančný príspevok predkladá zriaďovateľ (napr. obec, ústredie organizácie).

Čo podporujeme

Organizácie môžu financie využiť napríklad na: 

 • podporu aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s lekármi a zdravotníckymi zariadeniami;
 • zútuľňovanie prostredia zdravotníckych zariadení a priestorov určených na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo na športovanie;
 • zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu;
 • financovanie psychosociálnej starostlivosti o pacientov;
 • podporu vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti;
 • podporu prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu.

Ako nás požiadate o grant  

 • Grantový program vyhlasujeme dvakrát do roka (na jar a na jeseň). O jeho vyhlásení a presných termínoch zasielania žiadostí sa dozviete na stránke Nadácie pre deti Slovensko alebo na stránke Dôvery. 
 • Do programu sa zapojíte vypísaním elektronickej žiadosti, ktorú nájdete na tejto stránke. 
 • Následne všetky žiadosti posúdia odborníci z Nadácie pre deti Slovenska, špecialisti na zdravotníctvo a zamestnanci zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorí sú aktívni v dobrovoľníckej činnosti.
 • Vybraným žiadateľom poskytneme finančný príspevok až do výšky 1.000 eur.

Ako vypísať žiadosť

Ak potrebujete pomôcť so žiadosťou, vypísaním projektu alebo máte iné otázky ku Grantovému programu Dôvera, obráťte sa na projektovú manažérku Nadácie pre deti Slovenska Karin Vaňatkovú.

Poštou:
na adrese: Nadácia pre deti Slovenska
Grantový program Dôvera
Heydukova 3, 811 08 Bratislava
Telefonicky:
na čísle +421 (02) 5263 6471
E-mailom:na adrese karin@nds.sk