_MG_8954.JPG Krv pri tejto príležitosti darovala prvýkrát v živote. „Nikdy nie je neskoro začať. Už párkrát v živote som to chcela urobiť, ale nemohla som zo zdravotných dôvodov. Teším sa, že konečne nastal ten čas. Darovanie krvi je pre mňa symbolom pomoci ľuďom, čo patrí k mojej životnej filozofii,“ uviedla Aneta Parišková.

Spoločnosť na transfúznej stanici v bratislavskom Ružinove jej robil aj prezident Slovenského Červeného kríža Viliam Dobiáš. Červený kríž spolupracuje s Anetou Pariškovou už niekoľko rokov. Aneta každý rok bez nároku na honorár moderuje podujatia, na ktorých sa odovzdávajú ocenenia pre darcov krvi aj pre ľudí, ktorí získali ocenenie pre obzvlášť hodnotný humanitný čin. 

_MG_8972.JPG Aneta Parišková darovala krv po prvýkrát. Na stanici ju sprevádzal Viliam Dobiáš.

 „S Anetou Pariškovou sa poznáme už dlhší čas. Veľmi si vážime jej rozhodnutie prijať funkciu ambasádorky pre darcov krvi. Verím, že jej čin bude príkladom najmä ľuďom, ktorí sa doposiaľ neodvážili ísť na transfúznu stanicu,“ povedal V. Dobiáš.

Moderátorka bude teda nezištne spolupracovať so Slovenským Červeným krížom aj na propagácii darovania krvi. Jej cieľom bude získať pre túto aktivitu čo najviac prvodarcov.

„Projekt Moja krvná skupina ma zaujal, pretože dokáže zasiahnuť veľké množstvo ľudí. Dôležité je, že v tomto projekte sa môžeme spoľahnúť, že výzvy na darovanie krvi sú overené a aktuálne. Rada priložím aj ja ruku k dielu a budem sa tešiť, keď sa vďaka tomuto projektu podarí pre všetkých pacientov čakajúcich na operáciu získať čo najviac darcov krvi,“ poznamenala Aneta Parišková.