Oslovujú nás aj združenia, športové kluby, či obce, ktoré nemajú dostatok financií na svoje fungovanie alebo chcú pre svojich klientov alebo obyvateľov robiť aj niečo naviac.

GP Dovera.jpg V dobrých rukách

Grantový program pre nás spravuje Nadácia pre deti Slovenska, jedna z najstarších a najdôveryhodnejších dobročinných organizácií u nás. Aj jej cieľ je rovnaký ako ten náš. Pomáhať, podporovať a skvalitňovať život detí a mladých ľudí na Slovensku. Vďaka našej spolupráci je prerozdeľovanie financií transparentné a pomoc sa vždy dostane k tým, ktorí ju potrebujú.

Od vzniku Grantového programu Dôvera sme na dobré účely venovali už viac ako 100-tisíc eur.

Kam ide naša pomoc

Financie z grantového programu idú napríklad aj na nákup zdravotných pomôcok, prístrojov, rôzne terapie, operácie pre chorých alebo hendikepovaných pacientov. Zväčša ide o tých najmenších. Ich rodičom prispejeme, aby s nimi mohli absolvovať finančne náročné rehabilitačné pobyty, ktoré zvýšia ich kvalitu života, ale najmä prinesú novú nádej.

Prevencia je dôležitá

Zdravý životný štýl, šport, pohyb, zdravá strava. Aj to je cesta, ako sa dopracovať k pevnému zdraviu. Na prevenciu často zabúdame, aj keď je rozhodne príjemnejšia ako liečba. V rámci grantového programu preto podporujeme aj viaceré športové organizácie, kluby či záujmové krúžky. Viacerým detským domovom, školám či škôlkam sme prispeli na renováciu športovísk a telocvične vybavili potrebnými športovými pomôckami.

Viac informácií o grantovom programe a podmienky zapojenia sa nájdete na tejto stránke.

Jesenné kolo grantového programu štartujeme 22. septembra. Zapojiť sa môžete až do 20. októbra zaslaním elektronickej žiadosti, ktorú nájdete na tejto stránke.

Dôležité termíny

  • 22. september - 20. október 2015: prijímanie žiadostí, konzultácie
  • 3. december 2015: vyhlásenie výsledkov jesenného kola