GP Dovera.jpg

Z prijatých 95 žiadostí sme za pomoci Nadácie pre deti Slovenska vybrali 16 organizácií, ktoré sa pred Vianocami potešia štedrému príspevku. Grantový program Dôvera dvakrát do roka podporuje subjekty  na rozvoj činnosti v oblasti medicíny, vďaka čomu si môžu dovoliť zabezpečiť špeciálnu liečbu, modernejšiu zdravotnú metódu či pomôcky a ponúknuť tak svojim pacientom rýchlejšiu cestu k uzdraveniu. Sme naklonení každému dobrému nápadu, ktorý vedie k rozvoju zdravia a prevencie pred ochorením. Preto už štyri roky pomáhame ich nositeľom finančnou dotáciou, ktorá slúži ako prostriedok na uvedenie nového projektu či terapie do praxe. 

Podporené organizácie
Podporený žiadateľ
Kraj
Výška podpory (eur)
Účel podpory
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Prešovský1.000Zakúpenie prístroja na pasterizáciu mlieka, resp. mliečnej výživy
PHYSIO CANIS, o. z.Žilinský
1.000
Integrovaná canisterapia a fyzioterapia konceptu Bobath
Spolok medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Bratislavský1.000Nákup pomôcok a materiálu pre dlhodobo hospitalizované deti
Centrum Slniečko,
n. o.
Trnavský
600
Terapeutická miestnosť pre týrané matky s deťmi
Informačné centrum mladých
Trenčiansky
600
Tréningové centrum poskytovania prvej pomoci
Športové gymnázium, ktorého súčasťou je školský internát
Trenčiansky600
Nákup športových potrieb na "Týždeň hier a športu"
"JESEŇ ŽIVOTA"
Nitriansky1.000
Pomôcky na rehabilitáciu pacientov po cievnych príhodách
Centrum rodiny,  n.o.
Bratislavský460
Edukačné stretnutia v oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky
Nie sme sami
Prešovský1.000
Hipoterapia na pomoc osobám s poruchou autistického spektra
Vrbovčan OZ
Košický
1.000
Vybudovanie ihriska pre deti a mladých ľudí
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
Bratislavský
1.000Príspevok na sfunkčnenie elektroliečebného prístroja Phyaction E
Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o.
Trenčiansky
1.000Zakúpenie nového koňa na hipoterapiu
Komunitná nadácia Liptov
Žilinský
1.000Príspevok na podujatie Barlatón 2017
Stredná zdravotnícka škola
Košický800
Vytvorenie pracovných zošitov a ergoterapeutické aktivity pre seniorov
Crazy WoMan Active Planet
Banskobystrický
1.000Aktivity aktívnej relaxácie pre ľudí v ohrození civilizačnými chorobami
Spoločenstvo OTCOV DOM, n.o.
Banskobystrický1.000Dobudovanie a vybavenie denného stacionára pre mladých ľudí