Prihlásilo sa 66 žiadateľov, z ktorých väčšinu tvorili mimovládne neziskové organizácie, školy, sociálne a zdravotnícke zariadenia. Hlavným cieľom bolo navrhnúť projekt zameraný na podporu zdravia, prevencie, športu a vzdelávania, skvalitnenie liečby, terapie alebo voľnočasových aktivít pre deti.

GP Dovera.jpg Tak ako každý rok ani tentoraz nebol výber jednoduchý. Nakoniec sme sa rozhodli pre 16 z nich, ktorým  v jarnom kole Grantového programu Dôvera udelíme dotáciu v celkovej výške 14 000 €. Tieto peniaze pomôžu danej komunite naštartovať svoj program a rozbehnúť v praxi. Zdravotnej poisťovni Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska sa tak už 5 rokov darí  prostredníctvom jedinečných projektov zvyšovať úroveň života tam, kde to potrebujú. 

Jarným kolom sme otvorili už piaty ročník úspešného Grantového programu Dôvera. Niekoľkoročná tradícia a vyše 140 podporených projektov nás utvrdili v tom, že to, čo robíme má zmysel. Dovolím si tvrdiť, že bez našej pomoci by mnohé zdraviu prospešné projekty z dôvodu nedostatku financií nemohli vzniknúť, prípadne pokračovať. Kvalitná liečba, moderné relaxačné metódy či terapie alebo športové a zážitkové aktivity by mali byť dostupné pre všetkých a o to sa aj týmto grantovým programom snažíme,“ hovorí Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvery.

Podporené organizácie
Podporený žiadateľ
Kraj
Výška podpory (eur)
Účel podpory
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Bratislavský995
Intenzívny skupinový pobyt ľudí, ktorí následkom úrazu alebo choroby prišli o zrak.
Detská ozdravovňa Kremnické Bane
Banskobystrický710
Liečebný proces pre skupiny detí, ktoré majú problémy so správnym držaním tela.
OZ NepocujuceDieta.sk
Bratislavský1 000Rodičom detí s poruchou sluchu poskytnúť poradenstvo v spolupráci s odborníkmi a zabezpečiť potrebné prostriedky na rozvoj a pomoc svojmu dieťaťu. 
NsP Sv. Jakuba, n.o.
Prešovský kraj
1 000
Infúzna pumpa pre detské oddelenie
HANSTrnavský1 000
Aktivity na rozvoj sociálnych zručností, sebavedomia a komunikácie pre deti s Aspergerovým syndrómom
Občianske združenie JASIV
Banskobystrický1 000
DIVÍNSKY BOYARD pre deti spojený so vzdelávaním prevencie kriminality, súťažami a pobytom detí v prírode
OčkolandiaTrenčiansky597
Kúpa športových a relaxačných pomôcok pre pobytové tábory deťom z detských domovov, krízových a reedukačných centier.
Centrum voľlného času sv. Jána Pavla II
Prešovský1 000
"Rozveseliť" deti v inkubátoroch a povzbudiť ich mamy po predčasnom a rizikovom pôrode ručne výrobenými vecičkami
SPOSA TuriecŽilinský926
Pomoc osobám s autizmom
Detská farma a dielne Davidov a Filipov Dvor
Nitriansky1 000
Kúpa koňa na účely hipoterapeutickej terapie  od narodenia - až po starobu.
Dlhovekosť
Bratislavský
900Záhrada zmyslov v psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku
Bublina
Bratislavský1 000Zorganizovanie 3 dňového splavu pre deti z detských domovov.
Úsmevy pre deti – pomoc onkologicky chorým deťom
Trenčiansky
994
Sobotná akcia plná JUMPINGU a dobrej nálady
Bez bariér, n.o.
Prešovský973
Vedenie mladých ŤZP ľudí a seniorov k zdravej životospráve a vytvoreniu si pozitívneho vzťahu k fyzickej aktivite
Spojená škola, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou
Prešovský
540
Muzikoterapia pre deti s autizmom
Základná škola na Ul. Eliáša Lániho v Bytči
Žilinský564
Telovýchovnolekárska prehliadka spojená s diagnostikou trénovanosti pre atleticky nadané deti.