DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. v uvedenom období neeviduje ponuku nižšej ceny bodu.

V Bratislave dňa: 30.12.2019