Keď je pes lekárom

Cez Grantový program Dôvera sme podporili mnoho významných projektov. Napríklad aj rehabilitačný pobyt pre hendikepované deti zameraný na integrovanú canisterapiu. 

Publikované: 13. 06. 2015

Ide o jedinečnú metódu, ktorá pomáha zdravým aj hendikepovaným deťom, zlepšuje činnosť tela, zvyšuje empatiu, pamäť aj logiku. Napriek tomu sa využíva zatiaľ pomerne málo. O tejto špeciálnej terapii sme sa rozprávali s canisterapeutkou Ľubicou Bátoryovou z Canis centra K-7 v Žiline.

Pojem canisterapia nie je u nás celkom bežný. O čo vlastne ide?

Keď je pes lekárom Pri canisterapii, ktorú používame u detí s viacnásobným postihnutím, sa využíva ucelený vplyv psa. Pes napomáha dieťaťu v psychomotorickom rozvoji, v rozvoji komunikácie, dodáva dieťaťu potrebné rituály. Ak ku psovi pridáme fyzioterapeuta, hovoríme o integrovanej canisterapii, tá prináša detskému pacientovi zlepšenie činnosti všetkých systémov v tele, zlepšuje senzomotorickú integráciu, podporuje činnosť vyššej nervovej sústavy, najmä logiky a pamäti, pomáhame mu pochopiť empatiu a zažiť neskutočnú motiváciu a stimuláciu.

Ako je možné, že psy dokážu liečiť?

Je vedecky dokázané, že pes pôsobí na človeka prostredníctvom teploty svojho tela, ktorá je vyššia ako teplota ľudského tela, ako aj prostredníctvom vibrácií vznikajúcich pri dýchaní a kardiočinnosti psa a senzoricky prostredníctvom svojej srsti a tela. Úplnou špecialitou je vplyv psieho jazyka pri podpore činnosti  neaktívneho svalstva alebo, naopak,  na uvoľnenie napätého svalstva. Táto terapia sa u nás nazýva terapia lízaním – jedinečná senzomotorická stimulácia. Špeciálny pes  je však použiteľný aj u zdravých detí – najmä ako motivátor pri učení a rozvoji kognitívnych funkcií. Je to však na osobitný rozhovor.

Keď je pes lekárom Kto je klientom vášho centra?

V oblasti klasickej canisterapie sú klientmi nášho canis centra K-7 najmä deti predškolského  veku. Máme veľké úspechy s edukáciou a motiváciou prostredníctvom psov  pri deťoch s odloženou školskou dochádzkou, ktoré pripravujeme hravou formou na základy matematiky,  grafomotoriky, logiky. Ide o deti s diagnózou DMO, Downov syndróm, ŠPU – špecifické poruchy učenia a iné. V oblasti integrovanej canisterapie sa zameriavame na včasnú intervenciu u detí s viacnásobným postihnutím vo veku od niekoľkých mesiacov do 10 rokov. Ide najmä o deti s diagnózou obrna mozgu, metabolické poruchy, nervovo vývojové poruchy, ktoré spôsobujú telesný, ale aj mentálny postih pacienta. O týchto pacientov sa na terapii často starajú aj tri špeciálne psy naraz spolu s fyzioterapeutom a canisterapeutmi.   

Dá sa canisterapia praktikovať aj na dospelom človeku alebo pomáha len deťom?

Canisterapia  sa dá praktikovať aj na dospelých ľuďoch, ktorí sa dostali do životnej nepriaznivej  situácie  – najmä ako podporná terapia.  Niektoré canis tímy sa špeciálne venujú cieľovej skupine ľudí, ktorí žijú v domovoch dôchodcov, domovoch sociálnych služieb, denných stacionároch či hospicoch. Špeciálnou cieľovou skupinou sú ľudia, ktorí sa ocitli vlastným pričinením na okraji spoločnosti – aj tam patrí canisterapia. Do diagnostických ústavov, do psychiatrických liečební, do komunít ľudí, ktorí bojovali či bojujú so závislosťou.

Ako dlho asi trvá výcvik psa tak, aby sa dal využiť na canisterapiu?

V canisterapii nejde ani tak o výcvik psíka ako o jeho vlohy, ďalej empatiu voči človeku a neúnavnú schopnosť radostne slúžiť človeku. Veľmi podstatnou časťou je výchova a socializácia – to je základ uplatnenia psíka v jeho budúcom poslaní. Pri správnom vedení vám pes sám ukáže, ktorá cieľová skupina klientov je jeho srdcu blízka a komu bude oddaný. A v priebehu jeho dozrievania, počas rokov praxe sa to u psíka môže vyvíjať. Psík bystrý, rýchly, šikovný – poviete si, to je čistý motivátor, pes na edukáciu, ten polohovať nebude. Ale môžete sa mýliť, psík časom naberie skúsenosti, pozorovaním iných služobne starších psov sa veľa naučí a časom sa na žinenke rád polohuje.

Ako rýchlo nastane pokrok pri dieťati, ktoré podstúpi canisterpaiu?

Canisterapia je dlhodobý proces založený na dlhodobých cieľoch. Spätná väzba závisí aj od toho, či ide o skupinovú canisterapiu alebo individuálnu canisterapiu (face to face). Sme však často svedkami toho, najmä na víkendových pobytoch, že sa nám vytvoria dvojičky – dieťa a pes, ktoré pracujú ako jedna duša, jedno telo. A sme svedkami aj toho, že si špeciálny psík pri cvičení na žinenke počas terapie dieťatko osvojí ako svoje, sprevádza ho pohľadom, nasaje jeho vôňu, oblizne mu tváričku veľkým vlhkým jazykom, napraví mu ručičku, skontroluje, kde sa nachádzajú ostatní dospelí a či je všetko v pohode. Dovolí, aby mu dieťa rátalo zuby či naťahovalo jazyk, „žužľať“ mu uši, miluje, ak mu dieťa pri terapii rozpráva. Pre rodičov je každý aj maličký posun ich detí veľkou udalosťou.